Daglig leder Jan Ole Skubberudi A Novo Norge AS gikk i slutten av august den tunge veien til skifteretten. Foto: Erik Andersen

ANOVO NORGE KONKURS

– Vi tok den tunge veien til skifteretten etter en totalvurdering av framtidsutsiktene i markedet og tilgangen på frisk kapital.

Det sa daglig leder Jan Ole Skubberud i A Novo Norge AS til lokalavisen Romerikes Blad i forbindelse med at selskapet gikk konkurs i slutten av august. Han beklager situasjonen, men sier selskapet ikke lenger hadde noe valg.

– Vi har et morselskap i Frankrike som også sliter tungt og dermed er ute av stand til å hjelpe oss, sa Skubberud til Romerikes Blad.

A Novo Norge AS holdt til på Kjeller i Skedsmo utenfor Oslo og hadde 50 ansatte. Selskapet ble etablert i 1997, som en videreføring av Tandberg radiofabrikk. Virksomheten har vært service og installasjon samt lager- og logistikkløsninger. Skubberud sa ved konkurstidspunktet til Romerikes Blad at virksomheten i stor grad har vært basert på bruk av agenter over hele landet. Konkursen kan føre til at arbeidsplasser går tapt også i dette nettverket.

Bobestyrer Lars Baklund i Advokatfirma Nicolaisen & Co ANS klargjør overfor fagbladet Elektronikkbransjen at det er besluttet å ikke fullføre ordrer som ligger til reparasjon. Beslutningen er tatt ut fra en vurdering av tilknyttende kostnader, risiko og tidselementet. Utlevering av kundeprodukter nærmer seg nå slutten.

– Det meste er gått ut via produsentene. Dette arbeidet har på grunn av mengden produkter tatt veldig mye tid, men de tidligere ansatte i selskapet har gjort en formidabel innsats med hensyn til dette for boet, sier Baklund til fagbladet Elektronikkbransjen.

Parallelt arbeides det med salg av selskapets eiendeler, dette skjer nå fortløpende.

Ved konkursen ble det antydet at den samlede gjelden var på 28 millioner kroner. Bostyrer sier til fagbladet Elektronikkbransjen at de snart har full oversikt over anmeldte krav i boet, og at lønnskravsbehandlingen er igangsatt for de ansatte.

STIAN SØNSTENG

Til toppen