– Vi har plassert ansvar i hele konsernet, og alle enheter arbeider med ansvarlighet (business assurance) i hele verdikjeden, sa Erik F. Ekern som leder dette arbeidet i Telenor. Foto: Erik Andersen

ANSVARLIGHET EN KONKURRANSEFORDEL

Bangladesh-skandalen i 2008, der det ble kjent at barn arbeidet for Telenor, fikk selskapet til å ryste i sine grunnvoller.

Det kom frem under eletikk-konferansen, da Eric F. Ekernsom arbeider med forretningsansvarlighet i Telenor-gruppen foredro om arbeidsområdet sitt.

– Det er enkelt å tegne et glansbilde, men vi må aldri glemme medaljens bakside. I 2008 fikk vi en stor vekker, da vi fikk presseoppslag om at barn i Bangladesh bygde for Telenor. Vi gikk aktivt ut og erkjente at vi ikke hadde gode nok rutiner, og at vi hadde behov for å endre disse. Vi er 53 prosent eid av den norske stat, og det finnes klare krav til hva et selskap som oss skal fokusere på, sa Ekern.

Da Telenor startet arbeidet med å gjennomgå sine rutiner i 2008, hadde de i følge Ekern ikke noe valg.

– Det måtte koste det det kostet. Men det fungerer, og gir oss i dag en konkurransefordel, sa Ekern.

Kan bruke tvangsmidler

Han forteller at Telenor gjennomførte et konserngjennomgripende prosjekt som analyserte problemstillingene. I fjor ble dette et permanent prosjekt, med tanke på oppfølgingen av leverandørene.

– Vi er ikke de eneste som har gode dokumenter av denne typen. Det viktige er det vi har gjort i tillegg. Vi stiller krav til våre leverandører, og forventer at de bringer kravene videre i sin leverandørkjede. Dette er et langsiktig arbeid som gjør at forbrukerne kan føle seg trygge på at mobiltelefonene de bruker er produsert under etisk forsvarlige forhold. Vi har plassert ansvar i hele konsernet, og alle enheter arbeider med ansvarlighet (business assurance) i hele verdikjeden. Dette er nedfelt i en kontrakt som gir oss en rett til å bruke enkle tvangsmidler, hvis ikke kravene våre er oppfylt. Avtalen gir oss rett til både annonserte og ikke-annonserte inspeksjoner, sa Ekern.

Han presiserer imidlertid at Telenors linje dreier seg om samarbeid.

– Men hvis dette ikke leder til målet, er vi villige til å si opp avtaler, sa Ekern.

Til toppen