ARBEIDSMARKEDET BEDRE

Manpowers arbeidsmarkedsbarometer for fjerde kvartal viser at 80 prosent av arbeidsgiverne ikke har planer om å endre bemanningen denne perioden.

Hver tiende norske arbeidsgiver planlegger derimot å øke sysselsettingen i årets fjerde kvartal. Tilnærmet like mange sier at de vil redusere bemanningen fram mot årsskiftet. Dermed går det mot en flat utvikling i bemanningen, i følge Manpower.

Planene om oppbemanning er størst i Stor-Oslo og i bransjene transport og finans.

– Siden april har vi merket en betydelig oppgang i etterspørselen etter arbeidskraft fra næringslivet. Vi har over tusen ubesatte stillinger innenfor økonomi og regnskap, lager og logistikk, service og i helsesektoren, sier konsernsjef Maalfrid Brath i Manpower i en pressemelding.

Til toppen