Avgift for bakgrunnsmusikk

En del forhandlere har fått et økonomisk krav fra GRAMO og TONO, som ivaretar interessene til plateartister og komponister. Disse kravene er sendt ut på bakgrunn av at det spilles musikk i butikklokalene.

Stiftelsen Elektronikkbransjen understreker at det ikke skal betales noe vederlag til disse organisasjonene dersom utstyr demonstreres for den enkelte kunde, og slåes av igjen i etterkant. Dersom det kontinuerlig spilles bakgrunnsmusikk som en tilleggstjeneste for kundene, skal imidlertid vederlag betales.

Til toppen