Konsernsjef Kalle Hvidt Nielsen skal bringe Bang & Olufsen tilbake til basisvirksomheten og fokusere på produktutvikling og salg.

B&O TILBAKE TIL BASIS

Fullt fokus på produktutvikling og salg. Konsentrasjon om basisvirksomheten.

Det var budskapet fra Bang & Olufsens konsernsjef Kalle Hvidt Nielsen da han presenterte den fremtidige strategien for det danske konsernet i slutten av oktober.

I fremtiden skal B&O konsentrere seg om å utvikle og produsere lyd- og bildeprodukter selskapet alltid har vært kjent for. Selskapets salgsorganisasjon skal forenkles og bli mer rendyrket. Et besøk i en B&O-butikk skal i følge konsernsjefen være en opplevelse av lyd, bilde, kvalitet og profesjonalitet. Utvikling og produksjon skal konsentrere seg om færre produktkategorier. B&O skal ikke lenger utvikle og lage mobiltelefoner, DVD-spillere, mp3-utstyr og harddiskopptakere.

– Vi skal tilbake i det sporet som er klassisk for oss og som inneholder ikoner som lydsystemet BeoSound 9000, høyttaleren BeoLab 8000 og TV-familier som MX-serien og BeoVision 7. Dette er produkter vi er stolte av. Slik skal det også være i fremtiden, sier Hvidt Nielsen.

Nyskaping

Samtidig løftet konsernlederen på sløret for et nytt produkt B&O vil lansere om kort tid og som han mener har potensial til å bli en ny klassiker. Han karakteriserer dette lydproduktet som unikt og noe verden aldri tidligere har sett maken til. Lyden mener han er den beste som hittil er skapt av B&O.

Konsernet vil satse videre på utvikling av det nåværende BeoLiving-konseptet med en fjernkontroll som kan styre både lyd, bilde, lys og andre tekniske installasjoner i hjemmet.

– Vi snakker om å utvikle og forfine et produkt jeg vil betegne som Home Integration. Det betyr at brukerne skal kunne styre alle tekniske installasjoner i hjemmet med en fjernkontroll. Eksempelvis er det gardiner, luftkondisjonering og tyverialarm.

Opplevelser

Et annet sentralt punkt for Bang & Olufsens strategi blir å stramme opp konsernets verdensomspennende butikknett, som i dag teller mer enn 1.200 forretninger.

– I første omgang vil vi forenkle salgsorganisasjonen vår. Syv regionale organisasjoner på verdensbasis skal samles til en, og alle aktiviteter på dette området skal bli fokusert på handlerne og på salg i butikkene. Vi skal bort fra at selgerne i butikken skal bruke tid på alt mulig annet enn salg, sier Hvidt Nielsen.

I det legger han at kunder som besøker en B&O-forretning i dag kan få en litt ujevn opplevelse. Nivået skal være høyere og være preget av kvalitet og imøtekommenhet. Målet er at hver kunde skal få kompetent veiledning i sine ønsker om produkter og konsepter. På konserenbasis er målet å få en fordobling av antallet B&O-butikker på verdensbasis. Vekstområdene er blant annet Russland, de arabiske stater og Kina. Konsernlederen la også vekt på at B&O skal ha en aggressiv vekstpolitikk på andre markeder som er preget av god økonomisk utvikling. Konsernregnskapene har de siste to kvartalene vist underskudd, og konsernsjefen har lagt frem en spareplan som på kort sikt ska bringe regnskapene tilbake til overskudd. Omkostningene skal skjæres ned med 160 millioner kroner i forhold til aktivitetene som var planlagt i begynnelsen av året. En del av planen er å redusere antall ansatte med cirka 300. Den samme planen medfører blant annet også at det norske salgskontoret blir lagt ned.

Les også:

B&O legger ned det norske kontoret 

Til toppen