– Skal vi overleve som antenneprodusent, må vi ha stor produksjon og tilpasse oss den digitale kringkastingsverdenen, sier administrerende direktør Jørgen Nederby hos Triax AS.

Bare de største overlever i denne delen av bransjen

Triax AS arbeider nå med å tilpasse produkter og produksjon til den digitale kringkastings- og distribusjonsverdenen.

– Utfordringen er å overleve med egen produksjon, sier administrerende direktør Jørgen Nederby i Triax AS. Firmaet arbeider nå med å tilpasse produkter og produksjon til den digitale kringkastings- og distribusjonsverdenen.

Triax-fabrikken ble grunnlagt i 1949 og har gjennom årene vokst til å bli en av de tre største produsentene av antenner i verden. Årlig produserer fabrikken mer enn en million yagi-antenner. Fabrikken har nå 700 ansatte, 100 av dem er nyansatt i løpet av siste år.

– Vi tror at bare de største produsentene vil overleve i denne delen av bransjen. Det er forutsetningen for at vi fortsatt kan drive med utvikling og produksjon av antenner, sier Nederby.

Fabrikken i Hornsyld har vært kraftig omstrukturert de siste årene. Mange av produktene er tilpasset digital mottaking. I følge Triax-ledelsen har firmaet hittil 60 prosent markedsandel av antenner til det svenske digitale bakkenettet. Hittil har ikke andelen vært like stor i det norske markedet som i det danske og svenske. Det førte i sin tid til at Triax-ledelsen bestemte seg for å nedlegge norgeskontoret sitt, og stedet satser på CableCom som hoveddistributør.

I 2005 kjøpte Triax multimedie divisjonen i det tyske selskapet Hirschmann. Dette har betydd et verdifullt tilskudd til produktspekteret hos den danske fabrikanten.

Digitalantenner

Nå pågår utviklingen av spesielle antenner for digitale bakkenett for fullt. Produktsjef Jan Nymand forteller at utfordringene er å lage antenner som gir jevn forsterkning over et bredt frekvensspekter. Det skal sikre god mottaking av mange kanaler som ligger spredt utover UHF-båndene som det digitale bakkenettet har.

– Den største forskjellen er at antenner for analog mottaking skal ta imot få kanaler fra flere geografiske posisjoner, flere sendere plassert på ulike steder i terrenget. I digitale bakkenett blir alle kanalene sendt fra samme posisjon, og antenne må tilpasses dette, sier Nymand.

Nå kommer en ny generasjon aktive antenner basert på at antennetilkoplingen i mottakerboksene har en standard som betyr at de har en spenning på cirka fem volt med samme prinsipp som er blitt brukt som drivspenning for mikrobølgehoder i satellittantenner. Dette betyr at det kommer helt nye antenner på markedet som ikke nødvendigvis er av Yagi-type. Vi snakker da om aktive plateantenner som kan monteres både innen- og utendørs.

– Dette gir en fordel fordi disse antenne ikke blir påvirket av vind, fuktighet og is. For campingfolk vil det ofte være behov for en kombinert antenne for analog og digital mottaking som monteres på campingvognen og som tilpasses forholdene dit den kommer. De fleste ønsker seg så liten antenne som mulig. Vi kaller den kombinerte antennen populært for UFO, og den vil passe veldig mange brukere, tror Nymand.

UFO-antenner

Nymand legger vekt på at en annen utfordring er å lage antenner som er beregnet på dårlige mottakingsforhold, noe man finner oftere i Norge enn i Danmark.

– Også i Norge bor de fleste i tettbygde strøk hvor det er relativt god dekning fra TV-senderne. Der bør det være tilstrekkelig med en liten antenne. Men det er ingen tvil om at de som bor i områder med dårlig dekning vil ha behov for store antenner. Det er den eneste måten å få god forsterkning av signalene på, sier Nymand.

Han legger imidlertid vekt på at jo større antennen er, desto mer retningsbestemt er den. Dette stiller større krav til montering enn når man bruker en UFO-antenne eller en liten antenne av Yagi-type.

– Profesjonelle installatører har utstyr som måler signalstyrke for å kunne gi nøyaktig innstilling av store antenner, men nå kan kunden faktisk gjøre en god del selv. De fleste mottakerbokser har innebygd måleapparat og skala som viser signalstyrken på et instrument eller på TV-skjermen. Denne metoden kan da brukes til antenneinnstilling i de fleste tilfeller, sier han.

Triax AS

Triax AS er en del av konsernet Nielsen & Nielsen Holding. Fabrikken hadde siste år en omsetning på 1,2 milliarder dkk og har 700 ansatte. Den produserer alle typer antenner for kringkastingmottaking og er også en stor produsent av utstyr for kabelnett.

For uten Triax består konsernet av Micromatic AS, Nassau Door AS og Sematic AS. Gruppens totale omsetning er cirka 2,5 milliarder dkk. Dette er fordelt på cirka 38 prosent for Nassau AS, 35 prosent for Triax, 22 prosent for Micromatic og 5 prosent for Sematic. Antall ansatte er totalt 2200, omtrent halvparten arbeider utenfor Danmark.

Micromatic AS er en verdensledene produsent av tappeutstyr og ventiler for dispensere, typisk er utstyr for tapping av fatøl. Nassau Door AS produserer et bredt utvalg av heveporter for industri og er blant annet spesialist på portsystemer med lav støy.

Sematic AS er ledende på det europeiske markedet av komplett integrerte kontrollsystemer når det gjelder klimaregulering for industri. Firmaet markedsfører også et bredt utvalg av måleinstrumenter og følere for temperatur, fuktighet og gasser.

For to år siden kjøpte Triax multimediedivisjonen hos tyske Hirschmann. Disse produktene utgjør i dag en del av sortimentet hos den danske produsenten.
Jan Nymand er produktsjef og spesialist på konstruksjon av antenner hos Triax. Her viser han detaljer på nye modeller for digitalt bakkemottak.
Triax-fabrikken ligger i Hornsyld på Jylland og representerer en raskt voksende del av konsernet.
Til toppen