BD DVD?

Da Blu-rayDisc (BD) var et nytt format, faktisk er dette over tre år siden, var det mange som ikke klarte å skrive navnet riktig. Nå burde navnet falle på plass, i alle fall hos aktørene som selger formatet.

Det heter ikke ”Blueray” eller”Blueray DVD”, men ”Blu-rayDisc” – forkortet BD. Tiden vil vise om forkortelsen blir like vanlig som DVD. Det er knapt noen som lenger bruker "Digital Versatile Disc" eller"Digital Video Disc".

Til toppen