Informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen forteller til fagbladet Release om veksten av BD i det norske markedet. Foto: John Berge, Release.

BD TAR EN FEMDEL

Statistikk fra Stiftelsen Elektronikkbransjen viser at Blu-ray-spillere (BD) hittil i år har tatt en femtedel av markedet for digital video.

Tallmaterialet for de fire første månedene i år viser at BD utgjør 19 prosent av totalomsetningen innen kategorien digital video, som i tillegg til BD omfatter DVD-spillere. BD-veksten går klart på bekostning av DVD-formatet. BD-prognosen for 2009 er 75.000 stykker.

Når det gjelder TV-omsetningen viser utviklingen de fire første månedene i år en volumnedgang på 12,5 prosent i forhold til samme periode i fjor. Plasma-TV har en omsetningsandel på 23 prosent målt i volum. Til sammenligning var andelen i fjor 19,2 prosent.

Til toppen