Salgssjef Paal Anders Jansen (foran) i Samsung Norge er fornøyd med rekrutteringen av distriktsrepresentantene Knut Rørnes (f. v.), Trond Olsen og Jørgen Bjune.

Best folk i bransjen når man skal rekruttere

– Vi ønsker folk som enkelt kan forklare komplisert teknologi, og vet hva som er viktig for handelen. Derfor er vi glade for at vi fikk mange søkere fra butikk.

Det sier Paal Anders Jansen, som leder salgsavdelingen for lyd- og bildeprodukter hos Samsung i Norge. I august doblet han antall ansatte i avdelingen, da tre distriktsrepresentanter ble hentet inn fra Expert og Euronics.

– Er det et problem at dere henter ressurser fra deres egne kunder?

– Fra vår side har det vært viktig å ha en åpen dialog med kjedene vi har mottatt søkere fra. Jeg tror begge parter tjener på dette, siden våre nyansatte vet hva selgerne i butikk trenger – og dermed ikke bruker unødig tid hos dem. Vi annonserte åpent etter folk, og rundt 70 prosent av søkerne var butikkansatte som hadde lyst på nye utfordringer, sier Jansen.

Han tror de fleste leverandørene henter folk fra butikkene.

– Siden leverandørene har stor respekt for kundene sine, kjører de en åpen annonse der det er opp til den enkelte å søke.

Expert og Euronics

Samsungs nye distriktsrepresentanter er Knut Rørnes (Expert), Trond Olsen (Euronics) og Jørgen Bjune (Expert). Disse har ansvaret for henholdsvis Nord-Norge, Sørlandet og Oslo, og skal bo i området de dekker.

– Dette var et naturlig steg videre, etter sju år hos Expert i Tromsø. Den største overgangen har vært all reisingen. Det er lange dager, men tilsvarende stor fleksibilitet, sier Rørnes.

Olsen kom fra Euronics Grimstad, og er enig med Rørnes.

– Det er hyggelig å komme tilbake til gamle kolleger, spesielt når du representerer et bra selskap som Samsung, sier han.

Bjune arbeidet tidligere ved Expert Bonus Alnabru, og tror kunnskapen hans fra butikk er viktig.

– Det er viktig å vite hva butikkene hiver seg etter, og være en støttende part for dem.

– Hvordan opplevde dere selv leverandørene den gang dere selv arbeidet i butikk?

Bedre nivå

– Nivået er blitt mye bedre de siste årene, og jeg har inntrykk av at flere leverandører har skjønt at det er viktig å ha medarbeidere som vet hvordan det er å arbeide i butikk, sier Rørnes.

Olsen mener butikkerfaringen gir ham bedre forutsetninger til å etterkomme kundenes ønsker.

– Det er greit å vite hvordan man bør oppføre seg og hvordan man bør gå fram, sier han.

– Har dere fått noen overraskelser etter at dere kom inn på leverandørsiden?

– Det kommer mange spørsmål man må finne riktige svar på. Du må ha spisskompetanse hele veien, sier Bjune.

For Jansen var det viktig at de tre selgerne hadde bransjeerfaring.

– AV-bransjen er meget spesiell, da du trenger en dypere teknisk forståelse og en genuin interesse for produktene du selger. Siden vi i Samsung har et svært bredt produktspekter, er det mye å sette seg inn i.

– Så fagkunnskapen er viktigere enn at du er en god selger?

– Vi har rekruttert folk fra butikk, som både kan forklare komplisert teknologi på en enkel måte og som vet hva som kreves av en god selger.

Ressurser mot butikk

– Vi har vært gjennom en periode der enkelte store leverandører har nedbemannet kraftig i Norge. Hvilken fordel har det vært for Samsung at dere har vært en utfordrer i etableringsfasen?

– Når man øker mye, har man ressurser til å ansette flere mennesker. Samtidig har man alltid i bakhodet at konkurransen tilspisser seg, og at veksten ikke kan fortsette i dette tempoet. Vi velger å legge ressurser der det er viktig, nemlig mot butikkene, sier Jansen.

I tillegg til de fire som allerede er omtalt, består salgsavdelingen for lyd og bilde av nøkkelkundeansvarlig (KAM) Henrik Waglen Hansen, som har vært med siden starten i Norge, og salgsplanlegger Katrin Juvet som begynte 1. august.

– Det logistikkmessige har fungert veldig bra, og vi har hatt god dialog direkte med kjedene. De tre nyansatte er med å styrke vår tilstedeværelse i butikkene, som nå har fått en lokal person de kan henvende seg for å løse eventuelle problemer som garanti og leveranser, sier Jansen og understreker at det også er viktig å være sterke på servicesiden.

– Vi har blant annet etablert det vi kaller Prestige Service i Oslo, der en servicerepresentant fra Samsung kommer hjem til sluttkunden for å reparere TVen – og eventuelt setter igjen et låneapparat hvis TVen må inn på verksted. Vi har som ambisjon å få til dette i alle de fire største byene. Vi vil være en leverandør det er enkelt å samarbeide med, som raskt løser eventuelle problemer, sier Jansen.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007

Nøkkelkundeansvarlig Henrik Waglen Hansen og salgsplanlegger Katrin Juvet er de to siste i Samsungs salgsavdeling for lyd og bilde.
Til toppen