Overlege og professor i psykiatri, Odd Lingjærde, blir intervjuet i forbindelse med lanseringen av Philips’ demringslampe.

Bra for mange tror professor i psykiatri

Overlege og professor i psykiatri, Odd Lingjærde, har ingen betenkeligheter med å anbefale demringslampen.

– Bruken av lys for å behandle vinterdepresjon og en del andre plager er en så gjennomprøvd metode at jeg ønsker velkommen et apparat som virkelig kan hjelpe. Forhåpentligvis klarer de fleste å programmere apparatet, og jeg tror bruksanvisningen er god nok i dette tilfellet. Det er vel ingen andre produkter som er helt sammenlignbare med dette på markedet i Norge. Det kommer sikkert etter hvert, men for øyeblikket vil jeg tro dette er det beste, sier Lingjærde.

– Hvem bør kjøpe demringslampen?

– Alle som synes vinteren er tung, som mister energi, tiltak, føler seg mindre opplagt, spiser litt mer og legger på seg, eller har spesielt tungt for å våkne om morgenen. Jeg tror at det er veldig mange mennesker som vil ha nytte av dette apparatet. Det er jo heller ikke så veldig dyrt.

– Kommer helsevesenet til å bruke den nye lampen til Philips?

– Det spørs hva du mener med helsevesenet. Jeg vil tro at etter hvert som produktet blir kjent blant leger, først og fremst allmennleger, så vil de antagelig anbefale det når de får pasienter som har vinterproblemer.

Medikamenter

– Vil en slik lampe kunne fjerne behovet for medisinering hos enkelte pasienter?

– Antidepressive medikamenter er veldig bra ved vanlig depresjon, melankoli, den vanligste formen som ikke har noe med vinterdepresjon å gjøre. Slike medisiner har vist seg lite effektive ved vinterdepresjon, da er det lysbehandling som er den suverene metoden. Enten hvis man får det ved å sitte foran en lyskasse på morgenen eller om man får det gjennom en kunstig morgendemring. Jeg synes det er ganske opplagt at ved fullt utviklet vinterdepresjon, ved lettere former eller plager om vinteren, så er ikke antidepressive legemidler det første man bør bruke. Men i den grad det brukes likevel, kan du si at det vil redusere behovet, sier Lingjærde.

Han presiserer at demringslampen er en annen type produkt enn en lyskasse.

– De som ønsker å sitte foran en lyskasse i en halv til en meters avstand hver morgen i en halv til en time, må kjøpe en lampe som kan gi opp til 10.000 lux i en avstand på cirka en meter, sier Lingjærde.

Slik illustrerer Philips hvordan energinivå og humør skal bedres ved bruk av demringslampen.
Til toppen