Markedssjef for Bosch i BSH Husholdningsapparater, Grete Klæboe, med omtalen fagbladet Elektronikkbransjen hadde av det nye energimerket i nr. 1/2011. Foto: Stian Sønsteng

BRANSJEN HAR SPART MYE STRØM

– I starten syntes man kanskje ikke 20 kroner spart i året var så mye, men til sammen har man spart mye strøm.

– Miljøaspektet har vært den største drivkraften for å utvikle store hvitevarer de siste ti årene. Dette gir en påvirkning i et globalt perspektiv, men også for den enkeltes privatøkonomi. Vi produsenter ser på hele livsløpet til produktene, fra råvareutvinning til gjenvinning. I en vanlig EU-husholdning står hvitevarene for cirka 40 prosent av strømforbruket. Vi bruker like mye her hjemme, men andelen blir mindre siden vi bruker så mye mer på oppvarming og varmtvann, sa Klæboe.

Hun fortalte at energiklasse A virket uoppnåelig da energimerkingen kom på kald sektor, som kjent gikk denne skalaen fra A til G.

Nytt energimerke

Hun viste til at hvitevareprodusentenes fokus på energisparing har ført til store strømbesparelser, og sa at bransjen ser frem til de nye energiklassene A+, A++ og A+++.

– Man har kuttet de nederste energiklassene. Sprangene til A++ og A+++ er ulik på de forskjellige produktkategoriene. Tørketrommelen har lenge vært verstingen som sluker strøm, men ved å bruke varmepumpeteknologi har vi ikke bare oppnådd A men kommet både 40 og 50 prosent under dette energikravet, sa Klæboe i Bosch.

Til toppen