Jubilanten Knut Gjerstad er nå markedsdirektør i Dantax Norge AS og lever og ånder for produktene fra den danske leverandøren.

Bransjenestor i 100

Knut Gjerstad fylte 60 år i slutten av juni. I august var det 40 år siden han begynte i bransjen. Nestoren kan dermed feire et slags 100-års jubileum!

Knut Gjerstad er en mann som ”alltid har vært der”. Dialekten røper opphavet og peker nordover til Ballstad i Lofoten. Som nordlendinger flest har han snakketøyet i orden. Vi karakteriserer han som blid og jovial og sjelden sint. Gjerstad er en iherdig sjel, alltid med synspunkter på produkter, teknologi og bransje. Men det er salg og markedsføring som ligger Knuts hjerte aller nærmest. Fra barnsben av røper han at interessen ikke var så stor for elektro og elektronikk. Det var i snekkerbua Knut likte å være i ledige stunder. Snekring er fortsatt hobbyen hans.

Still going strong

Etter 40 år i bransjen kan det være fristende å spørre om hvordan situasjonen var da han begynte, men vi snur det på hodet:

– Hvordan ser du på situasjonen din i dag?

– Alt i alt synes jeg det er veldig positivt. Jeg har det fint, er gift med en meget forståelsesfull kone og jobber i en bransje med en meget rask og levende utvikling. Kan selvsagt nevne mange eksempler på det. Her trekker jeg frem overgangen fra bilderør til flatskjerm som en viktig milepæl. Men jeg er like interessert i lyd, og også her har det vært en rivende utvikling.

– Hva kjennetegner god lyd og godt bilde?

– Den digitale utviklingen har skapt et helt nytt kvalitetsnivå både for lyd og bilde. Parallelt med dette har den digitale teknologien skapt helt nye brukermuligheter. Like store forandringer har skjedd innen distribusjonen av det vi i dag kaller multimedia. Tidligere hadde alle husstander sin egen radio- og TV-antenne. I dag blir veldig mange bundet sammen i kabelnett. Radio og TV-signaler blir spredd rundt i huset med trådløs teknologi. Radio og TV kommer ikke lenger bare fra sender på bakken, men fra satellitter og gjennom bredbånd.

– Hva er etter din mening det viktigste som har skjedd i de 40 årene du har vært i bransjen?

– Det er et vanskelig spørsmål. Jeg vil nevne videomaskinenes inntog og kampen mellom VHS og Betamax. Nå i de senere årene er det digitaliseringen, og harddisker har tatt over som opptaksmedium for båndene.

Servicetekniker

Gjerstads karriere i bransjen begynte som servicetekniker hos Pye, som var en britisk TV-produsent, og for 40 år siden var dette et relativt kjent merke i Norge. Innen dette feltet fikk han erfare den raske teknologiske utviklingen.

– Ikke før var jeg ferdig med utdanningen i Oslo som TV-reparatør og hadde lært å gjøre service på TV-apparater med rør, før overgangen til transistorer og integrerte kretser begynte. Det krevde stadig omstilling.

Total omstilling

– Hvordan synes du bransjens organisasjoner har utviklet seg i disse 40 årene?

– Det har vært en total omstilling. Sammensveisingen av leverandørforbundet Lyd og bilde og Elektronikkforbundet til den nye stiftelsen var viktig og nødvendig. Det ble mer og mer feil at organisasjonene kjempet mot hverandre fra hver sine tuer.

Gjerstad har ikke vært med i leverandørorganisasjonens styre, men har vært med i bransjens tekniske utvalg, som blant annet har arbeidet med klager og garantisaker.

– Hva har gledet deg mest?

– Det er at jeg har vært med på den enorme utviklingen i denne perioden.

Inspirert av Arnold Hartvig Larsen

Også nestorer må gå av med pensjon. Hva tenker Gjerstad om denne siste delen av det yrkesaktive livet?

– Det blir nok å være mye i Lofoten. Vi har ett hus på Ballstad, den bygningen bestefaren min hadde mens han levde og nær ved der jeg vokste opp. Familien har i mange år bodd i Nittedal, men etter at barna flyttet ut solgte vi huset og flyttet til terrasseleilighet i Skedsmo. Det gir mindre arbeid med hjemmet, så jeg håper vi får bedre tid til å være nordpå der også kona mi kommer fra.

Knut har to barn og barnebarn.

– Har du inspirert barna dine til å begynne i samme bransje?

– Det er ikke nødvendig for de har allerede valgt yrker totalt forkjellig fra vår bransje.

– Hvis vi skulle be deg trekke fram et enkelt menneske du har jobbet sammen med, hvem vil du nevne da?

– Det må være Arnold Hartvig Larsen som først ledet Pye TV Rentals og som senere dannet importfirmaet med sitt eget navn. Han lærte meg mye om mennesker. Målet hans var å være ærlig og tenke langsiktig og unngå å få uvenner som resultat av det man gjorde. Hartvig Larsen har betydd veldig mye for meg. Han var jo av den gamle skolen, men det han lærte meg, kan jeg bruke også i dag i en tid da bransjen er preget av stress, mas og jag og krav til høy omsetningshastighet.

Bransjens største bart

– Du hadde i sin tid bransjens desidert største bart og var kjent mye på grunn av den. Hva skjedde da du fjernet den?

– Jeg opplevde at mange og særlig japanske bransjekolleger, gikk rett forbi meg. De kjente meg rett og slett ikke igjen.

Knut Gjerstad

Knut Gjerstad født 28. juni 1947 begynte 13. august 1967 hos Pye TV Rentals som servicetekniker.

Fra juli 1975 servicesjef hos Pye Norsk AS.

Firmaet skiftet navn til A. Hartvig Larsen AS i 1977.

Fra januar 1985 salgskonsulent hos A. Hartvig Larsen AS.

Fra januar 1991 markedsdirektør i Appell AS.

Fra august 1993 til juli 1996 direktør i Nesco Norge AS.

Fra juli 1996 markedsdirektør i Appell Handel AS, senere Dantax Norge AS.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2007

Så ofte de kan besøker Knut Gjerstad og familien feriehuset deres på Ballstad i Lofoten. Huset overtok han etter sin bestefar.
Bransjens største bart? I mange år var Knut Gjerstad kjent for barten sin, og flere kjente ham ikke igjen da den ble fjernet. Dette bildet er fra 1992.
Knut Gjerstad har arbeidet med Sanyo-merket gjennom nesten alle sine 40 år i bransjen. Her er han sammen med administrerende direktør Bjarne Søndergaard i Dantax Norge AS.
Til toppen