Bransjenorm mot spam

Norske internettaktører innfører nå en bransjenorm for å forhindre spam. På oppfordring fra Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet (PT) har aktørene, med IKT-Norge i spissen, laget en bransjenorm som skal bidra til å redusere spam og skadevirkningene det påfører brukerne.

Spam på internett har blitt et kraftig negativt fenomen og er med på å hemme positiv utvikling av nettet. I en melding fra PT blir det lagt vekt på at det store antallet spam kan føre til at nett og servere blir overbelastet slik at tilgjengelighet og kvalitet på tjenester på nett blir redusert. Spam kan dessuten også inneholde skadelige koder som kan bli en trussel mot sikkerhet og som igjen skaper mer spam og uønsket virkning av det.

Samferdselsdepartementet og PT har i flere år arbeidet for å treffe tiltak mot spam. Tidligere har Forbrukerrådet og IKT-Norge laget gode råd for å unngå søppelpost og virus. Norske myndigheter ved Samferdselsdepartementet og PT har dessuten arbeidet med tiltak for å gjøre noe med åpne servere. De representerer et stort problem med hensyn til spredning av spam. PT har opprettet en såkalt Abuse-gruppe som har utarbeidet nettstedet Nettvett.no. Det gir informasjon og veiledning om sikker bruk av internett. I desember 2006 tok PT initiativ for å drøfte hvordan ytterligere tiltak kan gjennomføres. IKT-Norge tok da på seg ansvaret for å lede en arbeidsgruppe som skulle utarbeide en bransjenorm for å redusere spam. I bransjenormen lover internettaktørene blant annet sentrale spamfiltere. De skal reagere overfor kunder som sender ut spam og gjøre det enklere for kunder å klage på mottatt spam. Bransjenormen innholder også informasjon om økt kompetanse om spam og tilpassningen av tekniske løsninger for å hindre spam.

Til toppen