Bransjeorganisasjoner i Norden og EU

Den norske bransjeorganisasjonen har et utstrakt samarbeid med kollegaer utenfor Norge.

Her følger en oversikt over de nordiske lands bransjeorganisasjoner for forbrukerelektronikk , samt de europesiske:

SVERIGE

Hvitevarer
EHL – Elektriske HushållsapparaterLeverantører
e-post: ehl@branschkansliet.se
www.ehl.se

Brunevarer
EB – ElektronikBranchen
e-post: kwi@branschkansliet.se
www.elektronikbranschen.se

DANMARK

Hvitevarer
FEHA – Foreningen af fabrikanter og importører af elektriske husholdningsapparater
e-post: feha@feha.dk
www.feha.dk

Brunevarer
BFE – Branchen Forbruger Elektronikk
e-post: bfe@bfe.dk
www.bfe.dk

FINLAND

Hvitevarer og Brunevarer
ElektroniikanTukkukauppiaat ry ETK
e-post:  riitta.raatikainen@etkry.com www.etkry.com

NACEA

Stiftelsen Elektronikkbransjen er med i NACEA (Nordic Alliance of Consumer Electronics Associations), hvis historie går tilbake til den 16. oktober 1945, da Nordisk Radiohandler Union ble stiftet i Odense.

EUROPA

De europeiske bransjeorganisasjonene for hvite- og brunevarer er lokalisert i Brussel. I tillegg til produsenter som er direktemedlemmer er de nasjonale foreningene også medlem. Dette gir oss en direkte tilgang til det politiske miljøet rundt EU.

Stiftelsen Elektronikkbransjen er medlem av den europeiske hvitevareorganisasjonen Applia (tidligere CECED), gjennom NEL (Norske Elektroleverandørers Forening).

Applia har 20 direktemedlemmer (produsenter) og 26 bransjeforeninger fra 24 land.
Les mer her: www.applia-europe.eu

Stiftelsen Elektronikkbransjen har også god kontakt med DigitalEurope, den europeiske bransjeorganisasjonen for digitaløkonomi, inkludert IKT og forbrukerelektronikk. Digital Europe har 62 direktemedlemmer (leverandører). I tillegg er 37 bransjeorganisasjoner fra 29 land representert.

Les mer her: www.digitaleurope.org

Til toppen