Statistikken til Stiftelsen Elektronikkbransjen viser en nedgang i salget inn til kjeder og frittstående handlere på rundt 20 posent for TV. Her fra TV-veggen til Expert Hasle. Foto: Stian Sønsteng.

Bransjetallene første kvartal: GODT FOR MOBIL, DÅRLIG FOR TV

Stor nedgang i TV-omsetningen, fortsatt høy mobilomsetning og stabilt på hvitevarer.

Dette preger bransjeomsetningen i Norge akkumulert første kvartal. Når det gjelder omsetningsmønsteret fordelt på året, er vi vant til at det ofte starter litt labert. Det er imidlertid all grunn til å si et varsko når det gjelder salget av TV-apparater. Statistikken til Stiftelsen Elektronikkbransjen viser en nedgang i salget inn til kjeder og frittstående handlere på rundt 20 posent for TV.

Importstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser imidlertid en nedgang på mer enn 30 prosent i samme tidsrom. Det betyr med stor sannsynlighet at bransjen har hatt større lagre enn normalt ved begynnelsen av året, som det nå tæres på. Når det gjelder fordelingen mellom plasma og LCD, er fjerdedelen av volumet hittil i år plasma. Det betyr at denne teknologien har en større andel av salget enn i fjor. Bransjestatistikkene viser også at gjennomsnittsprisen for TV totalt fortsetter å falle. Nedgangen gjelder LCD-TV. Gjennomsnittsprisen for plasma er økende. Årsaken er at folk kjøper større skjermer. I tillegg kommer virkningen av andelen 3DTV.

BD øker kraftig

I fjor var vi overrasket over den relativt høye omsetningen av DVD-spillere og en mindre vekst av Blu-rayDisc (BD) enn ventet. Hittil i år er dette snudd på hodet. Omsetningen av BD-spillere øker kraftig.

I gruppen stillbildekameraer viser statistikken noe nedgang for kompaktkameraer, mens det er økning på speilrefleks. Gruppen kompakte systemkameraer har fortsatt en meget liten andel av totalen.

Når det gjelder de øvrige lyd- og bildeproduktene går salget av musikkanlegg mye ned, mens omsetningen av hjemmekinoanlegg har god økning. Som ventet går omsetningen av bærbare lydprodukter mye ned. Årsaken ernok først og fremst at salget av analoge radioer stopper opp. Omsetningsøkningen for digitalradio kompenserer ikke for denne nedgangen. Også salget av bilunderholdningsprodukter viser nedgang.

Høye mobiltall

Statistikkene for første kvartal viser at salget inn til handelen for mobiltelefon er omtrent like høyt første kvartal i år som tilsvarende periode i fjor. Vi snakker om cirka 500.000 enheter. Statistikkene viser imidlertid store endringer når det gjelder fordeling mellom aktørene. Andelen smarttelefoner er som ventet økende og ligger første kvartal på mellom 60 og 70 prosent.

Stabilt på hvitt

Vi er vant til god stabilitet på salget av hvitevarer, og bransjestatistikkene første kvartal viser små endringer i forhold til fjoråret. En klar trend er at salget av innbyggingsprodukter stadig øker i andel for de store hvitevarene. På småelektrisk er det lite endringer fra i fjor.

Påske-variasjon

En faktor i de vurderingene som er gjort her, er tidspunktet for påske. I fjor var påsken i mars, mens den i år var i april. I vurderingene av omsetningstallene må man ta hensyn til dette. Derfor vil det også være et bedre sammenlikningsgrunnlag etter første halvår 2011.

ERIK ANDERSEN,

prognosekomiteen i Stiftelsen Elektronikkbransjen

Til toppen