Erik Andersen (f. v.), Ove Magndal og Odd Erik Hansen ble tildelt ElektronikkForbundets høyeste utmerkelse Radiostjernen.

Bransjeveteraner hedret med Radiostjernen

ElektronikkForbundets høyeste utmerkelse, Radiostjernen, er tildelt Ove Magndal, Odd Erik Hansen og Erik Andersen for langt og fortjenestefullt arbeid i forbundet og bransjen.

Utdelingen skjedde ved en høytidelighet under avslutningen av Elektronikkbransjens vårkonferanse til Kiel. Radiostjernen, som er ElektronikkForbundets høyeste utmerkelse, er en hederspris som ble stiftet i forbundets barndom, er ikke blitt utdelt på flere tiår. Vedtaket om å hedre tre av forbundets og bransjens mangeårige medarbeidere ble fattet på ElektronikkForbundets landsmøte i forbindelse med vårkonferansen.

Ove Magndal har vært i forbundets tjeneste i mer enn 40 år som direktør, redaktør for bransjens fagblad og i perioder også som styreleder. I denne tiden har han stått på barrikadene for handlerne og verkstedene. Han har uten tvil vært en bransjens sterkeste og mest markante person og har vært opptatt å gjøre det beste for medlemmene av forbundet. Når han nå går av for aldersgrensen og samtidig forlater vervet som styreleder, vedtok styret i forbundet å hedre Magndal med Radiostjernen. Han ble i tillegg livsvarig æresmedlem i forbundet med rett til møte på alle arrangementene forbundet og bransjen har i fellesskap, slik som bransjetinget og vårkonferansene.

Sentral fra nord

I likhet med Ove Magndal har Odd Erik Hansen også viet sitt yrkesaktive liv til elektronikkbransjen. Han har bygd opp et stort og solid bransjefirma i Tromsø. Nylig mottok Hansen H. M. Kongens fortjenestemedalje i gull for sin store samfunnsmessige innsats i regionen. I bransjesammenheng har han i en årrekke vært en sentral person i ElektronikkForbundets styre og gikk i år inn i sin fjerde runde i styresammenheng. Det blir lagt stor vekt på Hansens integritet og bransjekunnskap. Han representerer kontinuiteten i forbundets styre når det nå legges inn under Elektronikkbransjen, der han også en med i styret.

Informasjonssjef Erik Andersen i Stiftelsen Elektronikkbransjen vil vi karakterisere som en av bransjens viktigste menn totalt sett, ikke bare gjennom sitt tidligere arbeid i forbundet, nå i Elektronikkbransjen med fagbladet, men mest fordi han i mange år har vært felles talsmann for bransjen til massemedia. Andersen er alltid i arbeid, enten med kamera, blokk og blyant, eller i intervju på radio, TV eller aviser og tidsskrifter om alt som skjer med og i bransjen.

Til toppen