Tre sentrale personer på årets Spelplanen: Marie Nilsson fra Mediavision sammen med Spelplanens leder Per Appelquist og administrerende direktør i Elektronikbranschen Anders Appelqvist (til venstre).

BREDBÅND TIL DET SØTA BRODERFOLKET

– Vi er i mål. Digitaliseringen av TV er fullført. Nå går utviklingen videre, og web-TV står i fokus.

Det sa Per Appelquist, lederen for Spelplanen 2009, som ble gjennomført i Stockholm i begynnelsen av februar. Spelplanen er etter norsk målestokk noe midt i mellom bransjetinget og Digital-TV-forum. Dette heldagsmøtet blir holdt en gang i året og skal avspeile utviklingen av den svenske medieverden med hovedvekt på TV og multimedia.

Hovedtemaene på årets Spelplanen var; "Er det på tide å sette bort TV-sofaen?", "Hvordan ser framtiden for bakkenettet og de andre plattformene ut?", Spelplanen i europeisk perspektiv og rettighetsspørsmål.

Seks kanalpakker for TV

– Ble utviklingen av TV-mediet som vi trodde? Det er 20 år siden Norsat-prosjektet ble lansert, satellitt-TV kom for fullt på slutten av 80-tallet. Monopolet falt. Vi har fått nye aktører. Reklame dominerer i mange av kanalene, de unge satser på spill, og nå står vi foran et nytt paradigmeskifte med overgangen til web-TV, sa spelplanens leder i innledningen til seminaret.

Svenskene har tatt i bruk fem kanalpakker (mukser) i det digitale bakkenettet. Den sjette kanalpakken er også klar og skal brukes for TV, men svenskene har ikke avgjort hvem som skal få sende i dette nettet. Samtidig arbeider svenskene iherdig med å løse overgangen fra mpeg2 til mpeg4. Som kjent har svenske forbrukere til nå TV-bokser med mpeg2-teknologi, mens myndighetene ønsker å gå over til mpeg4 for å klargjøre kapasiteten for HD-sendinger.

– Det er egentlig mange HD-sendinger i Sverige, men de fleste er på satellitt. Teknisk går overgangen mellom SD og HD bra, men det står igjen å se om folk er villige til å betale mer for HD-sendingene. Dette er også en del av problematikken i bakkenettet, sier Appelquist.

TV på nye måter

Web-TV var også i fokus på årets Spelplanen. Folk ser TV på nye måter. Samtidig skjer alt så fort. Folk ser ikke bare TV på TV, men mer og mer gjennom bredbånd og PC. På markedet kommer samtidig TV-apparater med direkte tilkopling til bredbånd. Det visker ut skillet mellom levende TV og programmer som ikke er direktesendt. Parallelt med dette blir nettsteder som Youtube raskt enormt populære hos store seergrupper. Med andre ord blir TV-verdenen utvidet, og det går i stort tempo.

– Kan vi greie å håndtere denne uviklingen nasjonalt, eller blir TV-fremtiden mer og mer diktert fra utlandet? Seerne oppfører seg annerledes med web. Man kan velge TV-klipp og små smakebiter fra mange kilder og så raskt bestemme seg om man vil se hele programmet. Det betyr også at man kan nøye seg med å bare se høydepunkter fra programmene. Samtidig med TV-titting kan brukerne chatte og spille dataspill, samtidig som de holder på med leksene, sa Appelquist.

Han la også vekt på at selv om HD i dag ikke betyr så mye for mange seere, vil vi trolig om ti års tid igjen kalle alle kanaler for TV, fordi alt da vil være HD.

Bredbånd til alle

Marie Nilsson, daglig leder for Mediavision, er en mye brukt foredragsholder både i Norge og Sverige når det gjelder medie- og teknologiutviklingen. Hun tok for seg spørsmål om internetts inntog i TV-sofaen og hva dette kan bety av forandringer i TV-titternes adferdsmønster.

– Paradigmeskiftet er allerede historikk. Innen utgangen av 2013 er planene at alle husstander i Sverige skal kunne få tilgang til bredbånd. Det betyr at alle får adgang til PC og i mediesammenheng at ikke-lineær TV blir etablert hos de aller fleste, sa hun på Spelplanen i sin karakteristikk av utviklingen.

Hun la også vekt på at særlig unge brukere utnytter nettet på mange måter samtidig, blant annet ved å se nedlastede TV-programmer samtidig som de hører på musikk. Nilsson orienterte også om nettsatsingen hos svenske mediebedrifter og deres kamp om å tiltrekke seg oppmerksomheten ikke bare hos unge brukere. Spesielt tok hun for seg Sveriges Televisions forsøk på å styre seerne til deres nettsted. Tilsvarende ser vi jo i Norge både fra NRKs og TV 2s side.

Vekt på mangfold

Den svenske kulturministeren Lena Adelsohn Liljeroth besøkte årets Spelplanen. I innlegget sitt la hun vekt på at medietilbudet på radio og TV skal distribuere de statlige kanalene på alle plattformer. Sveriges Television skal ha tilgang overalt. Samtidig som det blir lagt føringer for innhold og kvalitet skal også kommersiell TV være tilgjengelig på de samme plattformene i konkurranse om lyttere og seere.

– Sveriges Radio, Sveriges Television og Utbildingsradioen står foran store utfordringer. Det er først og fremst å beholde dagens seer- og lytterskare, og vi ser at konkurransen øker sterkt. Utfordringene deres er også å rasjonalisere driften og fornye seg i takt med den teknologiske utviklingen. En del av dette er å være med på stadig flere plattformer. Nett-TV er en av disse, sa kulturministeren.

700.000 bakkeabonnenter

Det svenske bakkenettet fyller ti år i år. På møtet opplyste Mikael Färjsjö fra Boxer at bakkenettet nå har 700.000 abonnenter. I tillegg kommer de seerne som ikke har abonnement og som utelukkende ser gratis kanalene. Boxer er også operatør i det danske bakkenettet. Der har man akkurat nå innført betal-TV-tjeneste for video on demand, og Färjsjö forteller at det har vært en suksess fra starten. Boxer har lansert IP-TV i Sverige, og selskapet har nylig fått tillatelse som operatør i det irske bakkenettet. Med andre ord har selskapet gått fra å ha et produkt i et land til å ha flere produkter i tre land.

– Vi satser på enkelhet. Seerne i det digitale bakkenettet vil ha godt bilde og god lyd. Vi er foreløpig ikke så opptatte av HD. Mange vet ikke hva dette er og er mer opptatte av programmenes innhold enn bildenes oppløsning. Dessuten er det bare en liten del av seerne som er noe særlig opptatte av dette begrepet, sa Färjsjö.

Lena Adelsohn Lijeroth fra Kulturdepartementet snakket om medietilbud og mangfold, men ga få signaler om politiske vedtak til tilhørerne.
Årets Spelplanen samlet mer enn 200 deltakere fra elektronikk- og mediebransjen.
Seniorrådgiverne Haakon Gjesdahl fra Telenor Broadcast Holding (til venstre) og Rolf Møkleby fra Norkring var to av de norske deltakerne på møtet.
Til toppen