Fra venstre Gunnar Inge Baaseland (Grimstad Lyd og Bildeservice ANS), Harry Olsen (City Radio & TV Service AS, Trondheim), Øistein Ljosdal (Grimstad Lyd og Bildeservice ANS), Rune Olsen (Grimstad Lyd og Bildeservice ANS), Harald Yndestad (Elektrotec, Bergen), Ole Oskar Omberg (Servicesenteret for Radio og TV AS, Sarpsborg), Tim Eliassen (Elektrotec, Bergen), Mats Haugen (City Radio & TV Service AS, Trondheim), Stein-Ottar Svendsen (Servicesenteret for Radio og TV AS, Sarpsborg) og Jan Simensen (Elektrotec, Bergen). Foto: Lasse Kristengård

BRUNE SKOLERT PÅ HVITT

Det ble i juni holdt kjøleteknisk kurs hos Hvitevareteknikk på Skytta. Av 18 deltakere var ti fra Elesco-kjeden, som har sendt oss dette bildet.

Til toppen