Butikkansatte er USIKRE PÅ FREMTIDEN

Mens norske arbeidstageregenerelt er optimistiske, er hele 12 prosent innen handel og butikk veldig usikre på fremtiden.

– Jeg vil tro klesbransjen slår kraftig ut på dette tallet. Innen elektronikkbransjen er nok de ansatte mer skolerte og de velger seg kanskje en karriere innen bransjen. Dette er med på å skape økt trygghet, sier administrerende direktør Kristian Fæstei Xtra personell til fagbladet Elektronikkbransjen.

Selskapet har målt arbeidstakeres trygghet for egen arbeidsplass, i en undersøkelsen foretatt av analysebyrået InFact i perioden 3. til 4.mai der 1.010 personer i jobb deltok.

Hele 74 prosent svarer at de opplever seg sikre på jobben sin i fremtiden, sikrest er de ansatte i helse- og omsorgssektoren med 89,7prosent i privat- og 79,2 prosent i offentlig sektor.

De spurte har gitt karakter fra én til fem, der én er veldig usikker. Flest enere og toere har ansatte innentransport og logistikk gitt, med 25 prosent, snittet for alle bransjer er 13 prosent. Tilsvarende tall for handel og butikk er 14 prosent, mens hele 12 prosent her har gitt en ener – og dermed er veldig usikre.

– Butikkansatte skifter kanskje oftere jobb og de er kanskje derfor mer usikre. Dessuten er det vel slik at butikker kommer og går, sier Fæste.

Han tror imidlertid at butikker i elektronikkbransjen befinner seg i positiv ende av skalaen.

– Har du noe råd til bransjens butikker for at de skal beholde sine ansatte så lenge som mulig?

– Det er viktig å sørge for at de ansatte føler trygghet slik at de ikke søker nye stillinger. Men man må heller ikke skape falsk trygghet, det er viktig å være ærlig og skape lojalitet, sier Fæste.

Den årlige bedriftsundersøkelsen til NAV viste at hele 28 prosent av norske bedrifter forventer økt sysselsetting i året som kommer.

Til toppen