Markedsdirektør Oliver Schätzle og markedssjef Sonia Merlin viser nye kartsystemer fra Navteq. Foto: Erik Andersen.

Bykart med 3D er viktig for navigasjon

– Den tredje dimensjonen skaper helt nye muligheter for bildeoppfatningen, og brukerne etterspør dette.

Det sier Oliver Marc Schätzle markedsdirektør for Sentral-Europa i det amerikanske selskapet Navteq. Som eksempler på karttjenester der 3D vil være viktig, nevner han landemerker, hotellbygninger og andre steder folk lett kan kjenne seg igjen på, eksempelvis tårn og bygninger med spesiell form eller særpreg.

– Dette vil hjelpe brukerne til å navigere rundt i byer også der det er trangt om plassen. Vi mener dette er den naturlige måten for folk å navigere på i byer. Derfor går vi inn for 3D-grafikk. Utenfor byene vil 3D-visning bety at vi kan se fra skjermen og direkte ut i landskapet og finne ut om det stemmer med det målet du har satt deg, sier Schätzle.

Han legger vekt på at lokalkunnskap og detaljer er viktig for innholdet i Navteqs programvare. Selskapet har biler på veien hele tiden, og folkene i bilene registrer alt i nærheten av veiene. I byene kan denne registreringen eksempelvis gå på antall bygninge r på hver side av gaten.

– Innen utgangen av 2007 vil vi ha program for 3D-grafikk i store byer som Paris, Berlin, Hamburg, Stuttgart, Milano, Roma og London. Liknende skjer i byer i Nord-Amerika, sier han.

Oliver Schätzle forteller at Navteq har konsentrert seg om byer i første omgang når det gjelder 3D-grafikk og programvare for 3D.

– Landskap blir neste steg i prosessen. Tross alt er det mer komplisert å navigere inne i store byer.

GPS på mobilen

Når det gjelder navigatører for fritidsbruk og ikke spesielt beregnet for bil og båt, ser Schätzle at folk flest vil prøve å konsentrere navigasjonen om et produkt felles for andre elektroniske tjenester. I praksis blir dette mobiltelefonen. Navteq har utviklet et program de kaller Discover Cities. Det er spesialsydd for byer. Du skriver inn navnet på byen du kommer til og får opp kart og all annen informasjon for byen. Her kan det til og med være med detaljer for valg av forretninger, eller skjermen kan vise hvordan det er inne i et shoppingsenter. Dette er informasjon som Navteqs medarbeidere tidligere har lagt inn i databasen.

– Hva tror du vil være viktigst for de fleste under kategorien steder av interesse (point of interest)?

– Navteq har forsket mye på hva folk ønsker. En viktig informasjonsgruppe er sykehus og akuttsentre. Du håper at du ikke trenger slik informasjon, men hvis du har behov for det skal du kunne finne det enkelt og raskt. Et interessant poeng her er jo at vi ikke forteller veien til hovedinngangen eller parkeringsplassen for besøkene på sykehusene, men til akuttinngangen, sier han.

Når det gjelder restauranter og andre serveringssteder, har Navteqs ledelse funnet ut at det ofte kan være lurt å legge inn informasjon om nettadresser til massemediers omtale om slike steder.

Mobilen gir vekst

Schätzle er sikker på at mobiltelefonen vil være viktig for utviklingen av håndholdt navigasjon i tiden som kommer.

– Nokia har gått inn i dette markedet med programvare spesielt tilpasset mobiltelefoner. Dette vil høyst sannsynlig gi kraftig vekst for markedet for bærbart navigasjonsutstyr. Alle har mobiltelefoner, og vi vet at mange har lyst til å utvide bruksområdene til også å gjelde navigasjon. Undersøkelsene våre viser at 68 prosent av folk som allerede har navigasjonsutstyr vil kjøpe det på nytt, også i annet utstyr som mobiltelefoner og PDAer.

– Det er mye snakk om kartsystemenes nøyaktighet. Hva tror du vil skje framover for eksempel når det gjelder kart i byer?

– Vi følger nøye med på hva de som utvikler Gallileo-systemet gjør, og vi ser fram til resultatene. Gallileo-systemet vil komme som et supplement til dagens GPS-system, og de som har kjøpt GPS hittil vil fortsatt kunne b ruke det når Gallileo kommer. Etter det vi vet i dag, vil Gallileo være enda mer nøyaktig, trolig ned til fem meter, og kunne gi bedre kartdetaljer enn dagens system, sier Schätzle.

Navteqs kunder er distributører og operatører. Nå er Navteq imidlertid inne på nye distribusjonsformer. Mot slutten av fjoråret begynte det amerikanske firmaet å selge kart til spesialforretninger og kjeder. Parallelt med dette startet firmaet en omfattende opplæringsvirksomhet mot forretningene for GPS-systemet, kartene og de øvrige navigasjonsproduktene. Schätzle forteller at dette har satt ytterligere fart i interessen og omsetningen av navigasjonsprodukter hos forbrukerne.

Eksempel på 3D-animasjon fra Navteq. Bildet viser Louvremuseet i Paris. Brukerne kan variere vinkelen til bygningen og zoome ut og inn. I det hvite feltet er det tekstinformasjon om museet.
3D-animasjon av Triumfbuen i Paris med omkringliggende gater og bygninger. Fugleperspektivet skal gjøre navigasjonen enklere for brukeren.
3D-grafikk kan også brukes til oversikt fra fugleperspektiv. I tillegg kan motivet dreies i ulike vinkler avhengig av hvilken kant du ønsker å se det fra. Dreiingen gjør du med piltastene eller mobiltelefonens styrepinne.
Til toppen