Utviklingen av kabelnettbransjen, rammevilkår og forhold til myndighetene er viktige saker for kabelnettbransjen. Dette var noen av sakene som ble tatt opp på årets seminar, der daglig leder knut Børmer (t. v.) og nyvalgt styreleder Øyvind Husby var sentrale i arrangementet.

CANAL DIGITAL INN I KABEL NORGE

Den viktigste begivenheten på Kabel Norges seminar og utstilling i midten av april var at Canal Digital Kabel-TV meldte seg inn i foreningen.

Dermed er kabelnettbransjens organisasjon kraftig styrket. Det har lenge vært foreningens mål å få Canal Digital Kabel-TV som medlem. Det betyr at alle de store aktørene og rundt 90 prosent av kabelnettoperatørene i Norge er samlet i foreningen.

– Både for oss og resten av kabelnettbransjen er det viktig å ivareta felles interesser og opprettholde fortsatt høyt investeringsnivå for kabelnett. Dette er alle avhengig av. Vi ser at bruken av bredbånd øker kontinuerlig. For å opprettholde et godt tilbud, må vi foreta store reinvesteringer. Vi ser frem til samarbeidet i Kabel Norge, sier administrerende direktør Svein Erik Davidsen i Canal Digital Norge AS.

30 års jubileum

Kabel Norges 30 års jubileum ble markert på årets seminar. Jubileet var egentlig i fjor, men ble utsatt til i år og markert med en festmiddag samtidig med seminaret. Foreningens generalforsamling i forbindelse med seminaret godkjente opptaket av Canal Digital Kabel-TV som medlem. På møtet ble Øyvind Husby, direktør for samfunnskontakt i Get, valgt til ny styreleder.

Også Knut Børmer, daglig leder i Kabel Norge, gledet seg over det nye medlemmet i foreningen.

– Nå er vi blitt fullt ut representative for bransjen, og står styrket i arbeidet vårt. Vi er meget opptatt av de regulatoriske spørsmålene, rammevilkårene for bransjen og å få forståelse for at kabel-TV-plattformen teknologisk er den beste av alle med de bredbåndstilbud vi har, spesielt for fremtidens TV-distribusjon.

Nå har Kabel Norge 24 medlemmer. De representerer mer enn 90 prosent av kabelabonnentene i Norge som totalt er mellom 900.000 og en million. Antall kabelnett er alt i alt rundt 1.000, men de aller fleste er meget små, og mange av dem videresender bare signalene fra større kabelnettdistributører.

Børmer sier videre at det viktigste arbeidet fremover vil dreie seg om å sikre vilkårene for investeringene bransjen gjør. Nettene må kunne bygges ut og moderniseres og man må vite at man kan beholde kontrollen over nettene også i fremtiden.

Samarbeid med konkurrent

Øyvind Husby, som er direktør for samfunnskontakt i Get, er ny styreleder i Kabel Norge. Han har også sittet i styret tidligere i noen år. Også han sier seg glad for at Canal Digital Kabel-TV har kommet inn, selv om det betyr at han nå skal samarbeide med en stor konkurrent.

– Vi har mange felles saker det er viktig å arbeide for. Fremtiden krever store investeringer for å bygge ut infrastrukturen og gi kundene det de ønsker. Det er viktig å få riktige rammebetingelser, sier han.

Den største utfordringen vis s vis myndighetene mener Husby er samarbeid for å legge forholdene til rette for investeringer i infrastruktur. Han mener Norge i dag har en infrastruktur som ligger på verdenstoppen, men den må videreutvikles. Dette må også skje for at utenlandske firmaer skal være interessert i å investere og arbeide i Norge. Husby mener at utenlandske resurser og kompetanse er nødvendig og at videreutviklingen krever stor kapitaltilførsel. Styrelederen mener det også er mulig å bygge kabelnett til enda flere husstander i Norge, selv om utbyggingen de siste årene har gått sakte. Dette henger også sammen med at de eksisterende kabelnettene vil ha forskjellig behov for infrastruktur. Det siste gjelder spesielt kombinasjonen av fiber og koaksialkabel.

En hovedoppgave er å styrke kabelnettbransjen i konkurransen med de som distribuerer multimedia på andre plattformer.

– Jeg synes det er bra med konkurranse. De ulike teknologiene har forskjellige fordeler. Bakkenettet og satellitt har fordeler med mobilitet, mens kabelnett har fordelen med interaktivitet og opplevelse. Sammen utfyller dette hverandre, og kundene kan velge det som passer dem best, sier Husby.

I dag blir signaldistribusjonen i stamnettene lagt som fiberkabel hos de fleste kabelnettfirmaene. Koaksialkabler blir da kun brukt i siste delen av nettet frem til enkelthusstandene.

En viktig begivenhet i forbindelse med årets generalforsamling i Kabel Norge var at Canal Digital Kabel-TV ble tatt opp som nytt medlem. Administrerende direktør Svein Erik Davidsen presenterte det nye medlemmet på seminaret.
Årets seminar i Kabel Norge samlet rundt 100 deltakere fra kabelnettbransjen. Nordisk sjef for interaktive tjenester Morten Alexander Berge fra Telenor Broadcast Holding hadde innlegg om IDTV og interaktive digitale tjenester i kabelnett.
Til toppen