Kate Ramstad (f. v.) og Søren Lønsbo i Expert inngår tettere samarbeide med Trond Langeland og Kristin Stokstad i Canon.

CANON OG EXPERT TETTERE

Canon og Expert har samarbeidet i en årrekke i Norge og i de enkelte land i Skandinavia.

Dette er første gang de inngår en felles, strategisk avtale for hele Norden for en lengre periode. Målsettingen er vekst for begge parter. Avtalen trer i kraft fra august 2008 og har en varighet på tre år.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008

Til toppen