CD fortsatt større enn MP3

CD er fortsatt det ledende musikkmediet i Norge, men ungdom mellom 16 og 24 år er i ferd med å si farvel til CD-spilleren og går over til MP3. Det melder FaroJournalen.

Det norske mediebarometeret 2006 viser at MP3-spillere er i daglig bruk av 31 prosent av alle som hører på musikk fra plate og båndmedier. Tilsvarende prosentdel i 2004 var 12. CD-spilleren foretrekkes av mer enn 90 prosent av alle aldersgrupper over 25 år, mens brukere under den aldersgruppen er mer opptatt av nedlasting av MP3-filer. I oversikten fra Norsk Mediebarometer går det frem at 55 prosent av aldersgruppen 9 til 15 år og 59 prosent i aldersgruppen 1 6 til 24 år brukte MP3-spiller daglig i 2006. Tilsvarende tall for CD med 72 prosent i aldersgruppen 9 til 15 år og 76 prosent i aldersgruppen 16 til 24 år.

Til toppen