Jan A. Michaelsen med en CE-godkjent slange for vanntilkopling på kjøre- og fryseskap.

CE-merket er nok for tilkopling av vann

Rørleggerne vil nå montere vann til kjøle- og fryseskap, uavhengig av Sintefs register. Det er nok at produktet er CE-merket.

Norske Rørleggerbedrifters Landsforening (NRL) har anbefalt sine medlemmer å ikke montere kjøle- og fryseskap samt andre kjøkkenmaskiner, med mindre ustyret har stått oppført i Sintefs register. Nå har rørleggerne snudd, og sagt seg villige til å montere utstyret så lenge det er CE-merket. Bransjen skal på sin side sørge for at det går frem av dokumentene som følger produktet at det er trygt å kople det til vann.

– Butikker eller kunder som opplever at rørleggeren motsetter seg å montere slik utstyr, kan bare henvise til bruksanvisningen eller til leverandøren, som vil erklære at skapet er i henhold til europanormen, sier Jan A. Michaelsen.

Han er servicesjef i Miele AS, og leder serviceutvalget for elektriske husholdningsapparater i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Utvalget tok initiativ til et møte med NRL, Norsk Elektroniske komite, Sintef og Nemko, der det snart kom frem at partene allerede hadde akseptert europanormen EN61770.

– Målet var å avklare at en tilkopling uten spesialgodkjenning av slanger og tilkoplinger, og vi ble enige om at EN61770 er tilstrekkelig. Vi ønsket ikke noe nasjonalt register slik NRL og Sintef ønsket, og fikk synet vårt gjennom, sier Michaelsen.

– Er det forbundet med stor fare for vannlekkasje å kople til et slik skap eller kaffemaskin?

– Normalt ikke. Det viktige er at enheten er produsert i henhold til normen.

Vannstoppere kommer

– De fleste oppvaskmaskiner som selges i dag har vannstopper, mens kanskje kaffemaskiner, kjøleskap og fryseskap ikke har det. Vil det komme vannstoppere etter hvert også her?

– Det er sannsynlig, og det finnes allerede produkter i handelen med vannstoppsystemer. Tidligere ble det solgt oppvaskmaskiner uten vannstopper. Da forsikringsselskapene begynte å gi bonuser for sikkerhetssystem, ble det etter hvert nærmest en standard med vannstopper. Det det vil kanskje dukke opp også på kjøke- og fryseskap, kaffemaskiner og annet utstyr som kan tilkoples vannettet.

– Hvem bør montere slik utstyr?

– Som regel må det opp en vannkran, og det er rørleggeren som skal gjøre dette. Selve tilkoplingen er godt beskrevet i bruksanvisningene, men det anbefales at det gjøres av kyndig fagpersonell. Dette kan være rørleggeren, en butikkansatt eller en servicetekniker.

– VG omtalte i sommer en sak der en lekkasje i et tvillingskap medførte skader for 250.000 kroner. Har du hørt om mange slike tilfeller?

– Nei. Forsikringsbransjen kjenner heller ikke saker ut over denne enkeltsaken, sier Michaelsen.

Han forteller at serviceutvalget for elektriske husholdningsapparater i Elektronikkbransjen arbeider med felles saker, og forsøker å dra veksler på hverandre. Dette kan dreie seg om at hele landet er dekket av serviceteknikere, opplæring og utdanning.

– Vi er ubetinget fornøyd med måten denne saken er løst på. Vi er ikke ute etter konflikter, men løsninger for denne og tilstøtende bransjer, sier Michaelsen.

Til toppen