COOP NORGE ER NAVNET

Årsmøte i CoopNKLs representantskap har vedtatt at organisasjonen skal hete Coop Norge SA.

Dermed går forkortelsen for Norges Kooperative Landsforening (NKL) inn i historien siden organisasjonen ble etablert i 1906.

Navnendringene iverksettes så raskt som de formelle krav muliggjør det. I følge en pressemelding gjennomføres endringen da en anser at Coop Norge SA bedre beskriver fellesorganisasjonens overordnede og nasjonale karakter.

Endringen av Coop NKL BA til Coop Norge SA innebærer at datterselskapet Coop Norge AS må gis nytt navn. Dette vil skje parallelt med registreringen av Coop Norge SA.

Coop i Norge består av 133 selvstendige samvirkelag. De 20 største av disse står for om lag 80 prosent av omsetningen i Coop. Samvirkelagene er organisert i fellesorganisasjonen Coop NKL.

Til toppen