Hans Petter Danielsen sammen med prosjektdirektør Kelly Griffiths i WorldDAB, som orienterte om det planlagte navneskiftet til WorldDMB. Foto: Arve Henriksen.

DAB skyter fart med nye utbyggingsplaner

– I løpet av det neste året vil s å mye som 80 prosent av befolkningen få et svært mye bedre radiotilbud på DAB enn de har på FM i dag.

Last ned Digitalradioutvalgets oversikt over ny DAB-dekning

Det sier teknisk direktør i P4, Hans Petter Danielsen, som også leder Digitalradioutvalget. Under Elektronikkbransjens pressekonferanse i Berlin presenterte han de nye utbyggingsplanene:

– I desember vil det være etablert bedre dekning i Sørlandsbyene og langs E18 på Sørlandet. I april vil både riks- og regionnettet være utbygd til 72 prosent befolkningsdekning, dette vil gi et mye større kanaltilbud til mange flere. I juli 2007 blir Møre og Romsdal inkludert, og byer som Kristiansund, Ålesund, Molde og storområdene rundt dem får dekning. Det betyr for eksempel at P4 som har dårlig dekning i dette området vil få bedre dekning på DAB enn på FM. Høsten 2007 vil betydelige steder i Nordland få dekning, og vi vil da dekke 80 prosent av Norges befolkning med god kvalitet.

– På innholdssiden vil det komme flere kanaler?

– P4 har sagt vi vil lansere en ny kanal senere i høst. NRK har mange nye kanaler i emning, og vi vil få en forsmak på NRK Gull og NRK Barn. Kanal 24 vil begynne å sende i DAB når de får plass på riksnettet i mai.

80 prosent neste år

– DAB har vært i hardt vær den siste tiden. Hvordan lykkes aktørene i DAB-markedet med å formidle budskapet om at det faktisk er en utbygging på gang?

– Det vil vise seg når vi ser i hvilken grad folk kjøper nye radioer. Den store utbyggingen har ikke skjedd ennå, vi når i dag 70 prosent av befolkningen med et veldig godt radiotilbud. I løpet av det neste året vil så mye som 80 prosent av befolkningen få et svært mye bedre radiotilbud på DAB enn de har i dag.

– Salget av DAB-radioer har stagnert det siste året. Vil du legge skylden for dette på de negative presseoppslagene?

– Hvorvidt det har stagnert vet vi ikke, salget hittil i år er det samme som i fjor. At markedet er blitt påvirket av den voldsomme negative debatten er vi sikre på. Vi erkjenner et annet forhold; vi har ikke fått på plass så mye mer dekning og kanaler som vi hadde tenkt. Nå er planene for dette klare, og derfor tror vi utviklingen vil gå i et hyggeligere tempo det neste året.

– Hva er det viktigste folk i handelen bør bruke i sitt salgsarbeid overfor kunden?

– De må forklare at dersom kunden kjøper en radio med DAB i tillegg til FM, får hun eller han den beste sjansen til å få et bedre radiotilbud i fremtiden. Mange bor i områder med få FM-kanaler. Etter hvert som DAB-nettet kommer på plass, vil de få mange flere radiokanaler å velge i.

– Det er krefter i markedet som arbeider mot DAB. Hva er deres bevegrunner?

– Det er et godt spørsmål som jeg ikke kan svare på. Det er for meg en veldig rar sak, siden kringkasternes anliggende er å få etablert gode radiokanaler folk vil ha – samt sørge for at radio beholder sin sterke posisjon også i den digitale fremtiden. Hvorfor noen har mye mot dette, er vanskelig å forstå.

– Hender det at du selv på tunge dager, etter å ha arbeidet med DAB i så mange år uten at teknologien er blitt mer utbredt, spør deg selv om DAB virkelig er fremtiden for radio i Norge?

Raskere utvikling

– Jeg har faktisk ikke lurt på om DAB i fremtiden, men jeg lurer ofte på hva vi kan gjøre for å få utviklingen til å gå fortere. Det er tre forhold som må til for at DAB skal bli en suksess: det må være gode sendernett, det må være mottakere i butikkene, og det må være interessant innhold. Det er ikke lenger enn siden slutten av 2004 at alle disse tre parameterne begynte å gå i oppfyllelse. Før var det nesten ikke mottakere i markedet, det var få kanaler på lufta, og det var dårlig dekning. Siden har vi sett en positiv utvikling, og det styrker vi med de nye lanseringsplanene.

– Er handelen flinke nok til å selge DAB-radioer?

– Vi tror det kunne vært gjort mer, det viser også erfaringene fra England. Kunnskap og opplæring i forhandlerleddet er den største utfordringen, og dette kan få fortgang på salget. Den enkelte forhandler må gjøre seg kjent med DAB-tilbudet i sitt område, og gi fornuftige råd til kunden ut fra dette.

– Hvordan er samarbeidet mellom kanalene, som ellers er konkurrenter?

– Det er ganske morsomt, for helt siden P4 kom på lufta i 1993 har vi samarbeidet med NRK både på teknisk side og delvis på program. Dette samarbeidet eksisterer alle aktørene mellom. Vi erkjenner at på teknikk og distribusjon har vi alt å tjene på å samarbeide. Det vi skal konkurrere om er innhold, og lytternes oppmerksomhet. Dette samarbeidet er ekstremt godt.

– P4 mistet konsesjonen til det riksdekkende FM-nettet. Hvor viktig er det for dere at DAB-nettet er i bruk i Norge?

– I dagens analoge FM-verden er det ikke frekvenser til å utvide tilbudet. Det vil si at P4, Kanal 24 og lokalradio er begrenset til å levere en kanal, mens den moderne medieverden blir fragmentert. Vi ønsker på samme måte som NRK å etablere flere kompletterende kanaler, og på den måten lage et helhetstilbud. Det kan vi få til med digitalradio, det kan vi ikke få til med FM.

Til toppen