– Ved årsskiftet hadde 17 prosent av den norske befolkningen digitalradio. Det er vi fornøyde med, men vi ønsker større fart i omsetningen, sier markedsansvarlig Jarle Ruud i Digitalradio Norge.

DAB TRENGER FM-AVKLARING

– For å få merkbar vekst i omsetningen av digitalradioer, trenger vi en avklaring fra myndighetene om når FM skal slukkes.

Det sier Jarle Ruud, markedsansvarlig i Digitalradio Norge, etter at omsetningstallet for digitalradio 2008 er klart. Ved årsskiftet registrerte foreningen at nær 17 prosent av norske husstander hadde DAB digitalradio. Det tilsvarer rundt 290.000 husstander, eller 640.000 nordmenn. Ved forrige årsskifte var tallet 500.000.

Positive tilbakemeldinger

Ruud sier at Digitalradio Norge får positive tilbakemeldinger fra dem som har kjøpt DAB digitalradio.

– Folk blir stadig mer fornøyd. Vi er trygge på at opplevelsen de har er bra. Men samtidig skulle vi ønske en raskere vekst i salget. Vi tror at for å få en merkbar økning i omsetningen, må vi ha en avklaring fra myndighetene om hva som skjer med FM.

DAB-nettet er etter planene bygd ut til å dekke 80 prosent av områder der folk bor fast, og videre utbygging er foreløpig ikke planlagt. Ruud mener at en videre utbygging også er avhengig av om det kommer en avklaring på slukkeplaner fra departementet.

– Det pågår likevel mindre justeringer og små utbygginger av det eksisterende DAB-nettet som skal korrigere svakheter i lokale dekningsområder.

DAB+ i Sverige

Nylig ble det klart at svenskene vil velge DAB+ som digitalradiostandard. Plusstandarden har større kompresjon for distribusjon enn grunnstandarden.

– Jeg ser det som naturlig at svenskene går for DAB+ av to grunner. Det er behov for større radiokapasitet i Sverige enn i Norge, og når svenskene velger dette først nå, kan de ta i bruke en nyere standard enn i Norge, sier Ruud.

Han mener det ikke er nødvendig med DAB+ i Norge fordi grunnstandarden DAB vil dekke behovet for norske radiokanaler.

– Hvis markedet for kanaler vokser vil det være mulig å gå videre med dette i fremtiden, men i dag er original DAB fullt tilstrekkelig. Det viktigste med DAB+ er at dette systemet kan distribuere flere kanaler på samme frekvens enn det grunnstandarden kan.

Godt kjennskap

En undersøkelse Digitalradio Norge foretok i fjor sommer viser at 87 prosent av den norske befolkningen har hørt om DAB digitalradio. Mer enn en million nordmenn sier de er villige til å betale mellom 500 og 1.000 kroner for en radio som gir flere kanaler enn FM. Blant dem som disponerer en digitalradio sier 70 prosent at de er svært eller ganske fornøyd med radioen sin. 36 prosent sier de velger digitalradio for å få bedre lyd og 32 prosent sider de velger DAB fordi digitalradio har bedre egenskaper enn tradisjonelle FM-radioer.

Last ned tabeller og presentasjoner her

Høyoppløste  bilder for nedlasting og fri benyttelse:

Synnøve Bjørke

Erik Andersen

Les også:

Kraftig fall i 2009

Sterkt prisfall for TV

Fortsatt høy mobilomsetning

DAB trenger FM-avklaring

Rekordomsetning av TV-bokser

Ned for hvitt

Omsetningen ned 6 prosent

Til toppen