– At bare 46 prosent av elektriske husholdningsapparater er korrekt merket i forretningene er for dårlig. Målet må være at alle apparatene merkes, slik forskriftene krever, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

Dårlig merking med energiemblem

En undersøkelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser at bare 46 prosent av de kontrollerte elektriske husholdningsapparatene var korrekt merket med energiemblem i butikkene.

– Dette er for dårlig, målet må være 100 prosent, sier administrerende direktør Synnøve Bjørke i Stiftelsen Elektronikkbransjen.

– Selv om resultatet er ti prosent bedre enn i fjor, er det ennå langt igjen til mål. Butikkene må forstå at energimerking er en måte å yte bedre service på, sier vassdrags- og energidirektør Agnar Aas.

Bjørke er enig med Aas:

– Dette må vi ta på alvor. Energimerkingen er et påbud og målet må være å ha 100 prosent korrekt merking i forretningene. Dette er en forpliktelse vi har. Forbrukerne blir mer og mer energibevisste og legger stadig mer vekt på å kjøpe energivennlige produkter. Derfor vil de spørre etter slik merking når de kommer til butikkene, sier hun.

Stiftelsen Elektronikkbransjen har samarbeidet med NVE om denne saken. Både fra stiftelsens og kjedenes side er det lagt vekt på informasjon om energimerkingen ovenfor kjedemedlemmene. Myndighetene griper også fatt i saken med større alvor. I Sverige risikerer en forretning nå et forelegg på 200.000 kroner hvis de har mangelfull energimerking på produktene i forretningen. Olje- og energiminister Åslaug Haga har truet med lignende tiltak i Norge.

Elkjøp i Molde best

95 butikker i 63 kommuner ble besøkt. Best på årets undersøkelse var Elkjøp Stormarked i Molde, der 99 prosent av de utstilte elektriske husholdningsapparatene var korrekt merket. Best av kjedene totalt var Siba med 95 prosent korrekt merking. Lefdal hadde 67 prosent, Elkjøp 62 prosent, Coop 60 prosent, Expert 40 prosent og Euronics 35 prosent. Dårligst ut kom Elprice med bare åtte prosent korrekt merking.

I en pressemelding fra NVE heter det at flere av de store kjedene skuffer. På tidligere undersøkelser har merkingen vært oppe i 77 prosent, men den er falt til 31 prosent på fjorårets undersøkelse. I pressemeldingen blir det lagt vekt på at selv om det blir slurvet mye med merkingen, er ikke bildet helt sort. Blant annet viser Coop-kjeden bedring fra 39 prosent i fjor til 60 prosent i år. Euronics-kjeden har hatt en tilbakegang fra 49 prosent i fjor til 35 i år. I Elkjeden er også forbedringspotensialet stort. Kun 16 prosent av de inspiserte produktene hadde riktig energimerking.

Bedre ved gjentatte besøk

Den vanligste feilen er at energimerking ikke er satt på produktet, slik forskriftene krever. Etiketten ble i mange tilfeller i stedet funnet inne i produktet. NVE vil følge opp med nye kontroller i 2008.

Til toppen