Visedirektør Steinar Arnason hos Audio Pro viser den minste høyttaleren for trådløs overføring via USB, LV2. Pris for to stk. LV2 og sender- og mottakersett WF100: 6.000,- Foto: Erik Andersen.

DATALYD TIL KVALITETSHØYTTALERE

På få år har lyttemønsteret for musikk og underholdning gjennomgått store forandringer. Det har høyttalerprodusenten Audio Pro tatt konsekvensen av.

– På engelsk har vi laget slagordet Revolution, Not Evolution. Med det mener vi at vi raskt har tilpasset oss utviklingen som skjer innen folks lyttevaner, sier visedirektør Steinar Arnason Hos Audio Pro AB.

Den kjente høyttalerprodusenten har de siste årene valgt en helt ny strategi for å tilpasse produktene sine til moderne lyttemønstre.

Datamusikk

– Vi har sett at omsetningen av tradisjonelle høyttalere og mange andre produkter innen tung hifihar gått ned og til og med vært i ferd med å forsvinne. Nå spiller stadig flere brukere musikken sin direkte fra datamaskiner og andre dataenheter som mobiltelefoner og nettbrett. Så stilte vi oss spørsmålet; hvorfor skal ikke kundene spille musikken sin direkte fra datamaskinene til våre høyttalere, sier Arnason.

Dette betyr at det svenske firmaet i løpet av bare to år har snudd opp ned på tradisjonell tankegang om overføring av kvalitetslyd. I dag er 80 prosent av firmaets produksjon aktive høyttalermodeller som er tilpasset slik overføring. Vi snakker da om at lyden blir overført trådløst gjennom USB-utgang på datamaskinen til en sender og mottatt på samme måte til USB-inngang på høyttaleren. Høyttaleren er fortsatt et Hi-Fi-system med innebygd forsterker og tilkoples lysnett. I følge Arnason er de nye produktene beregnet for dataoverføring en suksess i Sverige. Nå kommer produktene også til det norske og danske markedet. Tyskland og Storbritannia er de neste markedene.

WF100

Sender- og mottakersettet Audio Pro har utviklet heter WF100. Begge enhetene har USB-kontakt, og settet kan brukes fra datamaskin til alt lydutstyr som har USB-terminal. Det betyr at også musikkanlegg kan bruke lydoverføringen fra datamaskin. Arnason legger vekt på at all oppkopling skal være enkel og at produktene blir tilpasset hverandre gjennom senderen og mottakeren til WF100.WF100-settet kan overføre helt ukomprimert lyd, og gir altså muligheter for full CD-kvalitet med 16 bits- og 48 kHz-teknologi. All lydoverføring helt frem til høyttalerelementet er digital.

Audio Pro har utviklet tre høyttalermodeller for dette lydoverføringsprinsippet. Høyttalerne distribueres gjennom NebyHifiConcept.

Til toppen