— Vi har kontakt med installasjonsfirmaer over hele landet som hjelper oss å sette opp satellittanlegg, sier adm. direktør Jan-Ole Skubberud. Foto: Erik Andersen.

Dekker Norge med et nett av 170 installatører

A Novo Norge AS skal kunne dekke hele Norge med installasjon av parabolanlegg. Det kan også få stor betydning når det digitale bakkenettet blir bygget ut.

For A Novo Norge AS er installasjon av parabolanlegg blitt et viktig forretningsområde. Firmaet har kontakt med cirka 170 installatører over hele landet, og arbeider parallelt med Canal Digital og Viasat når det gjelder planlegging og oppsetting av nye parabolanlegg.

– Gjennomsnittlig utfører firmaene vi har kontakt med mellom 300 og 400 installasjoner hver arbeidsdag. Totalt regner vi med å komme opp i 10.000 installasjoner i løpet av året, sier administrerende direktør Jan-Ole Skubberud.

A Novo har kontinuerlig datakontakt med kundesentrene til Canal Digital og Viasat, slik at alle forhold som vedrører installasjon kan følges opp parallelt av begge selskapene. Skubberud ser også store fordeler av å ha kontakt med et landsdekkende nett av installatører når utbyggingen av det digitale bakkenettet starter.

– Installatørene er frittstående selskaper som ofte har fra to til seks ansatte. De representerer sitt lokale marked, og vi forsyner dem med installasjonsarbeid i tillegg til at de også kan få mange andre oppgaver gjennom oss, sier Skubberud.

Tre forretningsområder

A Novos tre hovedområder for forretningsvirksomhet er IT, videokommunikasjon og telekommunikasjon. IT-virksomheten består hovedsakelig av reparasjoner av monitorer, store flatskjermer, PC og nettverksutstyr. De viktigstes kundene er BenQ og Acer. Innen videokommunikasjon er hovedkundene Viasat og Canal Digital.

– Vi gjør alle oppgraderinger for Canal Digitals satellittbokser for hele Norden. Når det gjelder Viasat, utfører vi full logistikktjeneste og reparasjoner av satellittbokser. Vi reparerer også boksene til Canal Digital.

Når det gjelder telematikk, arbeider A Novo med tre hovedmerker: Nokia, Samsung og Sony Ericsson. Firmaet utfører her reparasjoner og oppgradering på alle nivåer. Viktige kunder er Teleservice, Telehuset, Expert og Siba.

Vil doble omsetningen

I år regner Skubberud med å doble omsetningen fra fjoråret til cirka 70 millioner kroner. Det skal først og fremst skje ved å doble antall reparasjoner for mobiltelefoner.

— I tillegg regner vi med å øke mye på tjenester vi tilbyr utenfor huset. Det gjelder installasjoner, ikke bare av parabolanlegg men også av lyd- og bildeutstyr i hjemmet, sier han.

A Novo Norge er et selvstendig aksjeselskap som er eid av det svenske A Novo-selskapet. Begge tilhører den franske A Novo-gruppen, som har totalt rundt 5.500 ansatte i Europa og USA. Konsernet ønsker å ekspandere videre til Asia. Selskapet på Kjeller har nå cirka 60 ansatte, og har økt personalet med ti de siste fire månedene.

— Vi tar utgangspunkt i det kundene trenger, og bygger opp en fullstendig verdikjede for virksomhetene. Lokalet vårt blir tilpasset fysisk til alle prosessene i verdikjeden. Vi legger også stor vekt på bruk av IT, og alle ansatte skal være klar over sine bestemte arbeidsoppgaver og sin rolle i den utviklingen som foregår i selskapet, sier Skubberud.

Erstatningsmonitorer

Den raske omsetningsøkningen av flat-TV med store skjermer gir nye utfordringer for A Novo.

— Vi er nødt til å finne en logistikk som inneholder nye metoder for å reparere slike skjermer. Vi tilbyr hovedsaklig tre forskjellige logistikktjenester. Det kan for eksempel være at vi sender ut en servicetekniker istedenfor å få skjermen brakt inn til oss. Noen ganger trengs det også veldig rask service, fordi vi arbeider med profesjonelle produkter. Det vil ofte være tilfelle på monitorer. Da merker vi også stort behov for erstatningsprodukter. Det kan være at vi enten bytter ut produktet helt eller låner ut et erstatningsprodukt. Hovedtjenestene har vi utviklet sammen med underleverandørene våre, sier Skubberud.

Den største utfordringen når det gjelder inntjening ligger ifølge Skubberud på reparasjoner av mobiltelefoner. Han karakteriserer marginene som svært lave. I tillegg er kravene til omsetningshastighet og reparasjoner veldig høy.

— Vi må tenke i samme baner som industriell produksjon og sette nøyaktige tidsmål på reparasjonene. Etter våre beregninger har vi totalt cirka 21 minutter tilgjengelig tid i gjennomsnitt på å reparere en mobiltelefon for at det skal være lønnsomt for oss, sier Skubberud.

Han tror det går mot en konsolidering i servicemarkedet for mobiltelefoner, at det snart bare vil være tre store verksteder for mobiltelefoner i Norge. Samtidig regner han med at en del serviceoppdrag vil bli sendt ut av landet, noe som vil skape spesielle utfordringer når det gjelder reparasjonstiden.

— Hva venter dere av det nye digitale bakkenettet?

— Vi har store forhåpninger til det. Både fordi vi står sterkt på installasjonstjenestene og fordi vi kan utnytte kunnskapene våre om rask service og god logistikk. En av utfordringene er å arbeide med stadig mer kompliserte installasjoner i hjemmet med ulike plattformer for multimedia, sier Skubberud.

Han legger også vekt på økt behov for opplæring, og regner med at dette vil være en utfordrin g for bransjen som helhet.

Administrerende direktør Jan-Ole Skubberud (til venstre) og salgsdirektør Tore Rimereit hos A Novo har cirka 60 ansatte og omsetter i år for nærmere 70 millioner kroner.
Harry Øverland er en av nestorene i servicebransjen. Han har vært reparatør siden 1963 og på Kjeller har han virket siden 1977.
Serviceteknikker Ole Johnny Fønnebø reparer en satellittmottaker.
Serviceteknikker Amund Hansen arbeider på mikronivå.
Her oppdateres kanalene i Canal Digitals bokser i A Novos verkstedlokaler på Kjeller.
Til toppen