– Salgsstrategi og produkttrening er en viktig del av innlæringen på samlingene våre, sier Tommy Myhre, kategoridirektør i Elkjøp Nordic AS.

Den nordiske Elkjøp-ledelsen handler for Europa

For første gang har den nordiske Elkjøp-ledelsen vært med på leverandørforhandlinger for hele det europeiske markedet.

Det forteller kategoridirektør Tommy Myhre i Elkjøp Nordic AS. Den europeiske forhandlingsrunden for kjeden ble gjennomført før de arrangerte et produktkurs for hvitevarer på Lillestrøm.

– Dette henger sammen med at produktsortimentet vårt blir mer og mer internasjonalt i takt med kjedens vekst i Europa. Samtidig har vi hele tiden lokale tilpasninger. Det betyr at sortimentet vi viser selgerne her på Lillestrøm fra de store internasjonale produsentene er tilpasset det nordiske markedet, sier Myhre.

I likhet med Frank Haugen sin er norsk innkjøpssjef for elektriske husholdningsapparater legger Myhre vekt på at arrangementet på Lillestrøm er nordisk med lokale tilpasninger til hvert land.

– Det finnes modeller her som er helt lokale sortimentsmessig. Men i og med at vi arbeider ut fra et nordisk sentrallager er hovedtyngden av produkter felles nordiske.

Bedre på bygginn

Nytt av året er et messeområde midt mellom hallene der de store leverandørene holder til. Her fikk også de mindre leverandørene anledning til å vise seg fram, og selgerne kunne snakke med dem i pausene mellom foredragene.

– Vi har dessverre ikke hatt plass til de mindre leverandørene tidligere, men vi vil gjerne ha dem med, sier Myhre.

I tillegg til leverandørprogrammet hadde Elkjøp-ledelsen egne timer med konserninformasjon, strategi og salgstrening.

– Salgssjefen har møte med alle deltakerne i grupperom der vi snakker om interne strategier. Det er for det første oppfølging av hvordan vi gjør det resultatmessig, og det er strategi på hvordan vi skal arbeide med årets sortiment og hva vi ønsker å fokusere på, sier Myhre.

– Hvor mener du dere kan forbedre dere?

– Det viktigste feltet vi ønsker å bli bedre på nå er bygginn-produkter. Vi har hatt veldig god vekst på salg av disse produktene det siste året. Samtidig har markedet vokst kraftig, og vi ser et potensial for å bli bedre.

– Er det vanskelig å få eksponert bygginn-produktene på en god måte i mindre butikker?

– Vi arbeider med display-løsninger for både store og små butikker. Målet er å vise produktene på en profesjonell måte. Stikkordet for alt dette er spesialkunnskap, sier Myhre.

I konkurransesammenheng legger han vekt på at kjøkkenbransjen er en stor konkurrent til kjeden når det gjelder bygginn-produkter. Han mener det er en god del å lære av denne bransjen.

– Hvordan skjer salgstreningen her på produktkurset?

– Folk fra våre HR-avdelinger, human resoursce, står for den interne opplæringen. Når det gjelder salgstreningen har de også opplæring resten av året, men her får vi en time med alle deltakere for å gå gjennom det viktigste med vår selgertrening. I det inngår både behovsanalyse og selgertrening for å finne det rette produktet til kundene selgerne møter, sier Myhre.

Thermex Skandinavia AS har spesialisert seg på kjøkkenvifter, som de leverer til Elkjøp. Firmaet hadde fått plass på det felles messeområdet Elkjøp hadde laget. Her viser Kjell Johannessen (t. v.) og Stig Lundgren fra firmaet de nye viftene, som lages i Danmark og Italia.
Geir Inge Ringen fra Electrolux orienterte om steketemperaturer til en av handlergruppene.
AM Hvitevarer hadde laget en ishockeybane for de finske produktene UPO og Asko. Rune Gustavsen til høyre orienterte. AM Hvitevarer ble kåret som beste presentasjon av handlerne hos Elkjøp.
Åshild Indresøvde er Elkjøps nye nordiske informasjonssjef og skal arbeide med kommunikasjon.
Candy Hoover la hovedvekten på vask, tørk og støvsugere.
Elkjøp har enerett på Ariston produktene i Norden. Her viser John Granås en av de nye vaskemaskinene.
Jarle Hoff Mehren fra LG Electronics snakket om samspillet mellom vask og tørk i samme maskin.
– Elkjøp selger flere titusner av støvsugerne våre i året, sier Jan Willy Hestad fra Agon og viser den poseløse modellen RCC-2506BR.
Line Stavnes (t. v.) og Turid Solemsli, begge fra Lefdal Tiller, stekte tyske kringler på utstillingen til BSH.
Til toppen