IFA-utstillingen i Berlin, som til nå har vært konsentrert om lyd, bilde og multimedia, vil fra neste år også innholde hvitevarer.

Det blir hvitt på IFA

Det er bekreftet; IFA åpnes for store elektriske husholdningsapparater under messenavnet Home Appliances IFA.

Første utstillingsår blir det satt av 30.000 kvadratmeter til denne seksjonen i halle ne 1.1 til 6.1, som er den nyeste delen av Berlins messeområde.

Som fagbladet Elektronikkbransjen har skrevet tidligere, har ledelsen hos en rekke store hvitevareprodusenter henvendt seg til Messe Berlin med forespørsel om å bygge opp et konsept for en ny europeisk hvitevaremesse. Dermed viser produsentene at de fortsatt ikke vil støtte opp under det tradisjonelle messekonseptet Domotechnica i Köln. Messen i Köln blir fortsatt arrangert, men da mer med outsidere og store produsenter fra Østen, i første rekke Kina.

I en melding fra Messe Berlin heter det blant annet at hvitevareprodusentene legger spesiell vekt på at IFA nå er en årlig messe, og at utstillingen har et godt grep om forholdet mellom produsenter og profesjonelle innkjøpere fra handelen.

– Handelen omsetter i stadig større grad produkter fra både lyd, bilde og hvitevarebransjen. Derfor ser vi dette som en riktig beslutning at vi stiller ut sammen med produsentene av elektronikk, sier doktor Rainer Hecher,

styreleder for den tyske organisasjonen GFU, som er en av IFAs arrangører.

Ditmar Krusenbaum er styreleder i den tyske organisasjonen for elektriske husholdningsapparater. Han legger vekt på suksessen IFA har med stort besøkstall og mer enn tusen utstillere.

– Dette er et perfekt utgangspunkt for oss til å delta på en internasjonal plattform. Her kan vi presentere produktene våre parallelt for publikum og handlere, sier han.

I meldingen blir det også lagt vekt på at tilveksten av hvitevarer betyr at IFA får enda større betydning som ledende europeisk messe.

Til toppen