Teknologidirektør Arild Hellgren fra NRK ledet en paneldiskusjon om temaet digitale tjenester i kabelnett.

Det digitale bakkenettet bygges ut raskest i Europa

Utrullingsplanen for det digitale bakkenettet er ennå ikke klar i detalj, men Norge skal få den raskeste utbyggingen i Europa.

Det sa direktør Svein Aarvik i Norges Television AS (NTV) på junimøtet i Digital-TV-forum, som samlet rundt 160 deltakere fra mange bransjer.

– Utbyggingen av det digitale bakkenettet skal starte for fullt i september neste år, og planen går ut på at siste del av det analoge nettet skal være slukket innen utgangen av 2009, sa Aarvik.

Etter at NTV fikk konsesjonen i månedsskiftet mai-juni, var det planene for utrullingen og valg av teknologi og program de fleste i salen var kommet for å høre mer om. Men verken Aarvik eller hans direktørkollega Espen Thorsby i NTV Pluss AS hadde mye konkret å komme med. Årsaken er at NTV og samferdselsdepartementet fortsatt er i dialog om detaljer for den endelige utformingen av konsesjonen. Det endelige innholdet i konsesjonen skal deretter godkjennes av generalforsamlingene i de tre eierselskapene.

– Det er helt naturlig at også Norge skal erstatte et analogt nett med et digitalt. Det ville være merkelig om vi skulle ligge som en analog øy i Europa som eneste land med et gammeldags analogt bakkenett, sa Aarvik.

NRK 100 prosent

Som kjent er planene at NRKs kanaler, både de nåværende og fremtidige, skal ha nær 100 prosent dekning og være gratis tilgjengelige i det digitale bakkenettet. NRK kanalene skal også ligge fritt tilgjengelig uten å være bundet av kodet tilgangsløsning med programkort. Dette åpner for et tilleggsmarked med åpne (free to air) bokser. Men både de og TV-boksene med Conax tilgangssystem skal ha MPEG4 komprimeringsteknologi.

Kravene til alle andre kanaler enn NRKs er 95 prosent dekning på bakkenettet. En del av de resterende husstandene kan ta inn sendingene fra satellitt, men på grunn av at 11 prosent bor i områder med satellittskygge, vil det stå igjen rundt to prosent som ikke kan motta sendingene. Når det gjelder fritidsboliger, regner man med at det di gitale bakkenette vil dekke rundt 75 prosent.

Godkjente TV-bokser

NTV legger stor vekt på å ha kontroll med valg av mottakerbokser i utbyggingsfasen. Grunnen er at boksene publikum kjøper i denne perioden skal være enklest mulig å installere og ta i bruk. Derfor vil NTV kjøpe inn bokser fra et lite antall leverandører i denne fasen. Senere vil markedet bli fritt. Prisen på maksimalt 1.500 kroner teller også med i denne sammenheng. Det knytter seg stor spenning til om boksene med MPG4-teknologi og Conax tilgangsløsning vil bli så billige innen omsetningen starter og om det da vil bli snakk om subsidiering.

TV 2 betal-TV fra 2010

NTV og departementet har fire ukers frist for å behandle små endringer i konsesjonsvilkårene. Det opplyste seniorrådgiver Håkon Gjesdahl i samferdselsdepartementet. Også han sa seg glad for at konsesjonen snart er ferdigbehandlet og utbyggingen kan starte. Gjesdahl opplyste at kostnadene for å vedlikeholde det analoge nettet etter 2010 vil bli store. Han nevnte summen 1,5 milliarder i perioden fram til 2017. Han minnet om at de første planene for et digitalt bakkenett ble behandlet av myndighetene så tidlig som 1999. Den første utlysningen var som kjent i 2002, men at man måtte gjennom en ny konsesjonsrunde før alt har falt på plass. Han orienterte videre om forhandlingene med TV 2, en av NTVs eiere. TV 2 har uttrykt klart ønske om å ta betalt for kanalene sine, også i det digitale bakkenettet. Selskapet har fått en kompensasjon for å utsette betalingen i bakkenettet til utbyggingen er ferdig. TV 2s konsesjon for det analoge bakkenettet utløper ved slutten av 2009, så tidspunktet for overgang til betal-TV passer godt.

Gjesdahl la videre vekt på at det digitale bakkenettet vil bety et stort mediemessig løft for distrikts-Norge, fordi utbyggingen vil gi seerne tilgang til flere norske riks- og regionkanaler.

Gladnyhet fra Jensen

Direktør Willy Jensen i Post- og teletilsynet hadde en riktig gladmelding til deltakerne på møtet: På den internasjonale frekvenskonferansen i Geneve nylig har Norge fått tildelt full kvote for det som er ønsket fra myndighetenes side når det gjelder digital kringkasting fra bakkesendere. Norge har fått tildelt totalt åtte blandere (mukser) for TV og fire blandere for radio. Sju av TV-blanderne er i bånd fire og fem, mens en er i bånd tre. Noen av TV-blanderne tas i bruk før slukkingen av det analoge nettet begynner, mens andre blir frigjort over tid etter at slukkingen er fullført.

Redaksjonssjef Anders Bjarnes (f. v.) i Dagens Næringsliv, Nils Stennes i Post- og teletilsynet og kommunikasjonsdirektør Svein Ove Søreide i NTV AS diskuterte det digitale bakkenettet.
Digital-TV-forumets leder Stein Erik Jensen (f. v.) og Pierre Helsén fra den svenske Digital-TV-kommissionen, som snakket om overgangen fra analogt til digitalt bakkenett i Sverige. Seniorrådgiver Haakon Gjesdahl (t. h.) fra samferdselsdepartementet, som snakket om myndighetenes behandling av konsesjonen. Alle foto: Erik Andersen.
Til toppen