DETTE ER IP-TELEFONI

Kall det gjerne bredbåndstelefoni eller webtelefoni – forskjellen til tradisjonell telefoni er at samtalen går over internett i stede for telenettet.

IP står for Internett Protokoll, og selv om det finnes mange varianter av IP-telefoni er fellesnevneren at samtalen overføres over datanettverk via nettopp internett-protokollen. Informasjonen, altså selve samtalen, deles opp i små datapakker som via internett sendes fra den ene enden av forbindelsen til den andre. Akkurat som ved overføring av annen data kan disse pakkene ta forskjellige veier frem til mottaker, der de settes sammen igjen til riktig rekkefølge. For et par år siden kunne ikke IP-telefoni sidestilles med ”tradisjonell” telefoni siden det var vanlig med fordreining av lyden, ekko på linja og lignende. I dag er det annerledes, utviklingen har gått raskt og IP-telefoni kan fungere meget bra. IP-telefoni er et begrep som omfatter en rekke ulike løsninger for talekommunikasjon over internett. Her følger et knippe eksempler.

Fra en PC til en annen

Har man en datamaskin knyttet til internett kan man ved hjelp av et vanlig hodesett med mikrofon kommunisere med en annen som også sitter ved sin PC. Det mest kjente programmet for dette er Skype, men det går også an å bruke for eksempel Microsofts Windows Live Messenger eller lignende programmer. Denne formen for IP-telefoni er gratis (med unntak av kostnadene for bredbåndstilknytningen) siden programmene ikke koster noe, og det heller ikke tas betalt for abonnement, oppkoblingsavgift eller tellerskritt. Løsningen (som ofte kalles ”Softphone”) tilbyr gruppesamtaler og man kan tekste eller sende bilder til hverandre under samtalen. Man kan i tillegg bruke videokameraer for å se hverandre mens man snakker. Med Skype kan man også ringe til vanlige telefoner eller mobiltelefoner, men da kreves tilleggstjenester som koster penger.

Kommunikasjon via server

En annen variant på hvordan man kan snakke gratis med hverandre over internett er Ventrilo, et VoIP-program (Voice over IP) man kan bruke på lokalnettverket eller internett. Man laster ned og installerer programmet, kobler til et hodesett (eller høyttalere og mikrofon) og så kobler man seg til en server der man som bruker logger inn med brukernavn og passord for å få snakke med en eller flere andre personer. Ventrilo eller lignende programmer brukes ofte av online-spillere slik at mange personer kan snakke sammen i en spesiell kanal på en server.

Som vanlig telefoni

Det finnes en rekke selskaper som tilbyr IP-telefoni som en tjeneste der man kobles opp mot det ”vanlige” telefonsystemet, og ringer akkurat som vanlig. Forskjellen er at samtalen går over internett i stede for det vanlige telenettet. Vil man beholde sin vanlige telefon finnes det ATA-adaptere (Analog Telefonadapter) som lar en koble vanlige telefoner til bredbåndsuttaket. Det finnes også rene IP-telefoner som kan kobles direkte til bredbåndstilknytningen (både med og uten kabel). Med disse telefonene, samt med ATA-adaptere, trengs ingen datamaskin for å gjennomføre samtalen. Derimot trengs det abonnement hos tjenesteleverandøren, og abonnementskostnader, månedsavgift og eventuelle samtaleavgifter endres stadig for å konkurrere med andre telefoniløsninger.

Som nødløsning

Det finnes tilbydere (som jajah.com) som tilbyr ”webaktivert” IP-telefoni. Dette er lønnsomt for langdistansesamtaler. Man oppretter konto på hjemmesiden, taster inn eget og samtalepartnerens telefonnummer og lar tjenestilbyder ringe opp i hver ende. Hoveddelen av samtalen overføres på internett, man betaler for lokalsamtalen i hver ende (og litt til) med et kredittkort.

Bedriftsløsninger

Både store og små bedrifter har i dag en rekke alternativer å velge mellom for å løse sine telefonutfordringer, og en av dem er IP-telefoni. Akkurat som for hjemmebrukeren er det godt utvalg tjenesteleverandører med en rekke løsninger for dette markedet.

Side- eller hovedspor?

I tillegg til nevnte løsninger finnes det flere andre veier til IP-telefoni. Ett eksempel er rendyrkede ”Skype-telefoner” (for IP-samtaler via trådløst nettverk i hjemmet) eller kombinerte DECT/Skype-telefoner (altså trådløse telefoner med innebygget støtte for Skype) samt mobiltelefoner med trådløst nett og programvare for IP-telefoni. Nettopp mobiltelefoner med ulike former for støtte av IP er et område som er meget interessant, siden mobilt bredbånd i en ikke fjern fremtid forventes å bli større enn fast bredbånd. Og når plattformen er på plass vil tjenesteleverandørene strømme til for å tilby alle slags løsninger for både datatrafikk og telefonsamtaler.

Sikkerhet

En stor forskjell mellom IP-telefoni og tradisjonell telefoni er at hvis strømmen går, så forsvinner samtalen. Det gjør at det kanskje ikke er så lurt å utelukkende basere seg på IP-telefoni for all kommunikasjon. Men etter som de fleste har tilgang til en mobiltelefon kan den brukes til nødsamtaler i tilfelle strømbrudd.

Et annet tema som diskuteres mye er sikkerhet med tanke på avlytting av IP-samtaler, og her finnes det de som hevder at det er minst like sikkert som vanlig telefoni etter som datapakkene tar forskjellige veier til målet. Det finnes også de som mener det er enkelt å avlytte IP-samtaler ved hjelp av spesialprogramvare hvem som helst kan laste ned fra internett.

En måte å sikre en IP-samtale på er å bruke VPN (Virtual Private Network, eller virtuelt privat nettverk). Med VPN kan man opprette en sikker forbindelse (kalles ofte en tunell) over ett offentlig nettverk som internett. VPN brukes ofte når man skal snakke med jobbserveren fra hjemmekontoret, og det finnes løsninger som implementerer IP-telefoni over VPN.

To tanker om IP-telefoni

Hvordan kommer så IP-telefoniutviklingen til å gå fremover? Kommer kanskje IP til å bli den dominerende plattformen for alle former for telefoni på sikt? Vårt svenske søstermagasin Rateko har spurt to aktører i bransjen, Anders Bärring i Megaphone og Johnny Davou i Doro AB. Les videre!

Les også:

Drives frem av operatørene

IP vil dominere når teknologien modnes

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.7/2008

Til toppen