Digital overgang avslører kabelfeil

Dårlige eller feil antennekabler kan ødelegge for den digitale kvalitetsforbedringen.

– Folk anskaffer seg flotte flatskjermer og avanserte TV-apparater, men mange glemmer at også antennetilkoblingen må være av god kvalitet, sier Knut Børmer, leder for Norsk Kabel-TV Forbund.

Han mener mange kan ha hatt dårlige signaler og kanskje feil koplinger i årevis, og at dette først blir avslørt ved overgangen til digital mottaking.

– Det er viktig å påse at skjermen i ytterkant av koaksialkabelen ikke er brutt, men går sammenhengene fra kontaktpunkt til kontaktpunkt. Brudd i skjermingen gir tilgang for elektronisk støy inn på signalkabelen, sier Børmer.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.10/2007

Til toppen