Truls-Erik Langeggen er leder for arbeidsgruppen ”Adgangskontroll og rettighetsforvaltning for digitalt innhold” i Digital-TV-forum.

Digitale rettigheter i Digital-TV-forum

Rettigheter for digitalt innhold stod i fokus på det første frokostmøtet i regi av Digital-TV-forum. Møtene er ment å være et samlingssted for mindre fora av deltakerne som normalt er med i Digital-TV-forum. Meningen er å gå dypere inn i sakene enn det som normalt skjer på fellesmøtene i forumet. Det første møtet var i regi av arbeidsgruppen som heter ”Adgangskontroll og rettighetsforvaltning for digitalt innhold”. Dette er en av fem grupper i Digital-TV-forum, og spørsmålene som ble tatt opp var: Hvordan kontrollere bruken av programinnholdet i den digitale medieverdenen?

– Rettigheter er et veldig aktuelt tema. Det be rører alle sider ved digital distribusjon, og byr på store utfordringer. Det blir stadig vanskeligere å sikre rettighetene, sa Truls Erik Langeggen, leder for arbeidsgruppen.

Forholdet til EU

Helge Sønneland er spesialråd i Kulturdepartementet og også tilknyttet Senter for rettsinformatikk ved Universitetet i Oslo. For tiden arbeider han en del av sin tid inn mot EU-kommisjonen i Brussel. Han snakket om europeisk status for rettighetsspørsmål innen EU og hvilke konsekvenser dette kan få for Norge.

– Det finnes et regelverk for digital tilgangskontroll (CA) fra 1998. Dette skal fornyes, og digital rettighetskontroll (DRM) skal implementeres. Mye er i dag uavklart, og på et forberedende stadium. Jeg tror det vil tre til fem år før vi får igjennom et nytt direktiv innen EU, sa Sønneland på møtet.

Han la vekt på at det en vanskelig balansegang mellom forbrukerinteresser og rettigheter for kunstnere og programleverandører. En av utfordringene er også når innhold fra kulturarv skal gjøres tilgjengelig i et digitalt bibliotek.

Jan Richard Kjelstrup, kommunikasjonsansvarlig i Norwaco, snakket om at opphavsmenn, utøvere og produsenter må sikres inntekter som grunnlag for produksjon også i fremtiden. Norwaco er en privat organisasjon som primært arbeider med å sikre rettigheter for spredning av programinnhold i distribusjon. Han tok spesielt for seg utfordringene for den kraftige økningen i filkopiering som skjer i samfunnet. Dette gjelder både lyd og levende bilder. Norwaco er også opptatt av nye distribusjonsformer som mobil-TV, og arbeider med spørsmålet om hvordan program skal sikres i denne distribusjonsformen.

Fritt til eget bruk

Når du kjøper program med digitalt innhold, bør du fritt kunne bestemme hva du skal bruke det til innen bestemte rammer, forutsatt at du ikke skal videredistribuere det til andre. Dette temaet, og hvordan digitale kopirettigheter skal kunne tilpasses slik bruk, var noen av temaene på frokostmøtet. Både Tor Mølmen, leder av forretningsutvikling i Canal Digital AS, og Eirik Solheim, medieutvikler i NRK, var opptatt av dette.

– Jeg bestemmer se lv og velger hva jeg vil ha. Digital tilgangskontroll er effektiv som beskyttelse, men det begrenser samtidig hva jeg kan ønske å gjøre til eget bruk, sa Mølmen.

Eirik Solheim la vekt på at det egentlig ikke finnes noen måte å fullstendig sikre rettigheter. Piratvirksomheten og viljen til å bruke piratkopier er så stor at det nærmest er umulig å unngå å bruke slik virksomhet, selv om du ønsker det aldri så mye. Han fortalte hvor viktig nettsamfunnene er i ferd med å bli, og sa at NRK faktisk har fått hjelp til å utvikle nye presentasjonsformer for nettinnholdet sitt.

Forbrukerrådet var også representert på frokostmøtet. Seniorrådgiver Torgeir Waterhouse var naturlig nok opptatt av sluttforbrukerens forhold til dette området. Så lenge kopirettighetene beskytter opphavrettigheter er det i orden, men det må ikke gå ut over forbrukerens muligheter for fri egen bruk av digitalt innhold. Han mente også at forholdet mellom selger og kjøper må være avsluttet i det du har kjøpt et programinnhold, og ikke binder deg opp til selgeren, slik det har vært eksempel på i iTunes.

Til toppen