DIGITALRADIO KOMMER I SVERIGE

En samlet radiobransje i Sverige stiller seg bak digitaliseringen av radioen for å gi radiomediet optimale rammevilkår framover. Dette kommer fram i sluttrapporten fra det svenske Radio- och TV-verket (RTVV) som ble lagt fram i sommer.

Arbeidet med å digitalisere radioen har pågått i lengre tid i Norge, og rapporten fra RTVV vil bety mye også for den norske utviklingen.

Om kort tid er digitalisering av TV-mediet gjennomført i Norge. Radiomediet har lenge hatt utfordringer knyttet til knapp frekvenskapasitet, i tillegg til at det analoge FM-nettet trenger å bli rustet opp for flere hundre millioner kroner. Et digitalt radioløft, med DAB som lokomotiv, er nødvendig for å gi nye og bedre rammevilkår for produksjon av radio over hele landet, mener Digitalradio Norge.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.6/2008

Til toppen