–Digitalt bakkenett om ett år

– Hvis vi får konsesjonen rundt nyttår, kan de første regionen ta inn det digitale bakkenettet fjerdekvartal 2006.

Informasjonssjef Per Brandrud i NTV gjorde det klart for bransjetinget at NTV kan være på lufta allerede om et års tid.

– Vi er eneste søker om konsesjon på digitalt bakkenett, og antar at konsesjonstildelingen vil skje rundt årsskiftet. I så fall er vi i gang i den første regionen fjerdekvartal 2006 – og de siste analogsenderne kan slukkes i 2009, sa Brandrud.

Han gjorde klart at bransjetinget var en viktig forsamling å snakke til, siden det skal selges mottakerbokser til hele nasjonen. Han understreket at det ikke blir snakk om Canal Digital-bokser, til tross for at Telenor nå er inne på eiersiden i NTV.

– Telenorselskap som Canal Digital, Norkring og Conax må konkurrere på linje med andre. NTV vil sertifisere boksene, og vi satser på MPEG-4 i alle bokser. Dette er en avansert teknologi, men vi ser at den nå er moden. Alle boksene skal også kunne ta mot HD-signal, og konvertere dem til vanlige TVer – og dessuten videreformidle HD-signaler når de kommer. Overgangen fra vanlig til høyoppløst vil bli like smidig som fra sort/hvitt til farger, lovte Brandrud.

Han tok opp hva det betyr at Telenor er kommet inn som eier i NTV sammen med NRK og TV 2.

– NTV har fått et forsterket kapitalgrunnlag og mer kompetanse å trekke på. Vi vil fortsatt bli drevet som et selvstendig kommersielt selskap, og vil blant annet selv sertifisere mottakerboksene. Det nye NTV vil bli delt opp i to selskap: dagens NTV vil være plattformoperatøren, som forhåpentligvis får tildelt konsesjon og leier ut sendenettet. I tillegg vil vi etablere et betalings-TV-selskap, som kjøper sendenett av det første selskapet, sa Brandrud.

Myndighetene krever 95 prosent dekning i konsesjonsvilkårene, samt dekning i satellittskyggene. Brandrud sa at NTV i første omgang vil bygge ut tre signalpakker med 95 prosent dekning av husstandene. Tre til seks måneder etter slukkingen av det analoge nettet i den enkelte region, vil kapasiteten dobles.

– Lokal-TV skal ivaretas, og NRKs sendinger skal være gratis. Vi får en elektronisk programguide (EPG) som gjør det lett å orientere seg. Myndighetene krever en friksjonsfri overgang, og NRK og TV 2 har forpliktet seg til å drive et betydelig informasjonsarbeid. I tillegg vil det opprettes et eget informasjonssenter, sa Brandrud.

Han fortalte at NTV vil satse på kvalitetsbokser, og regner med at prisen andre kvartal 2007 vil være mindre enn 1.500 2004-kroner.

– Det blir større konkurranse mellom kringkastere, ved at vi går fra tre til 20 riksdekkende kanaler, sa Brandrud.

Til toppen