Språkprofessor Finn-Erik Vinje nages av uro: Er det kostbare anlegget mon tro bedre kvalitetssikret enn det språk firmaet bruker i manualen?

Displayets dritinnstillinger

I bruksanvisningene hersker et fullstendig språklig sammenbrudd.

Av alle de tekster som faller under mine øyne og må pliktleses, er det én genre som gjentagende gjør meg oppgitt og/eller sur – avhengig av dagsformen. Det er bruksanvisninger, for tiden kalt manualer.

Etter hvert som jeg har åpnet mitt hjem for en stadig økende maskinpark, sitter jeg med et halvt hundre slike såkalte manualer i skuffer og skap. Går jeg til innkjøp av en enkel kjøkkenmaskin, kan man være forvisset om at det medfølger en 30-siders manual som må leses FØRST.

I år har jeg avskaffet min gamle forurensende fyrkjele og installert en klimavennlig vann-til-vann-varmepumpe. Og ganske riktig, her medfølger et lite bibliotek av velment veiledning for den nye eieren. Jeg sukker og gir meg i kast med det røde bindet.

Trosser enhver fornuft

Som man forstår, er utgangspunktet for lesningen ikke det beste. Og det blir verre etter hvert, for hva språket angår, trosser manualen enhver fornuft. Språket er et veritabelt miks-maks av halvsvensk og norsk og et virvar av ubegripelige konstruksjoner, ufullførte setninger, horrible skrive-, bøynings- og orddannelsesfeil og ubehjelpelige orddelingsforsøk.

Hør bare: Mange justeringer på utstyret er heldigvis gjort fra ”fabrikekn” eller allerede ”instillt” på ”mnyen” (”eventuellt huvedmenyn”) av ”autoristert kjøletekniker”. Han har ”sillt inn” de riktige verdier med ”fire manøverknappar”, slik at man ikke er ”i behov av” service. Lær de ”igjenkommende instillinger” for å kunne ”åppne dit valg” og sikre en ”varaktig” temperatur. ”Den fabrikstilt verdien” er 20 grader, men temperaturen ”kan endras” på ”den justerate kurve”. Og pass på ”alarmindikatorn”, som lyser når ikke ”allt” er som det bør være, ”ekempelvis” ved ”elektriskt feil”. Iblant må man imidlertid returnere til ”displayets dritinnstillinger” og velge ”ønsked undermeny”, og det er ”spesiellt” viktig og ”aktuellt” å ”se til” at ”vætsketemperaturen” i de ”separata vätskekretsar” har en passende verdi ”for å unngå at rå kjeller”.

Saken er at når kaldt vann ”varmes opp og ekspanderer (utvider) det seg” (merk ordforklaringen ”inom parentes”), og derfor må røret ”mynne ut til avløp”.

Kuldemediekrestenden

Enhver innehaver av varmepumpe må kjenne til ”kuldemediekrestenden”, som sorterer under begrepet ”kuldemedieum”. Og vær for all del oppmerksom på ”hela varmekurvans lutning”. Ventilene må kontrolleres ”minst fire gangre pr. år” for ”å forhinder” at kalkavleiringer ”setter igjen mekanismen”, og ”varmtvannsberederen slipper ut små mengder vann i ventilen under oppvarming av, spesiellt etter at det er brukt større mengder varmtvann”.

I den duren går det, side opp og side ned. Selv kan jeg ikke nedmontere anlegget og levere utstyret tilbake, for firma ”Normann Etek AS sitt garantiansvar” er ”i henhold til gjeldenede garantibetingelser”, og disse omfatter sikkert ikke språklig sammenbrudd. Jeg nages av uro: Er det kostbare anlegget mon tro bedre kvalitetssikret enn det språk firmaet bruker i manualen?

Kronikkforfatteren er pensjonert professor i moderne nordiske språk ved Universitetet i Oslo.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr. 8/2007

– Går jeg til innkjøp av en enkel kjøkkenmaskin, kan man være forvisset om at det medfølger en 30-siders manual som må leses FØRST, skriver Finn-Erik Vinje. Foto: Stian Sønsteng.
Til toppen