Administrerende direktør Espen Thorsby orienterte om utviklingen av det digitale bakkenettet i Norge og sa blant annet at det nå blir solgt 10.000 bokser per uke.

DISTRIBUSJON BLE DISKUTERT på Spelplanen i Stockholm

IP- og mobil-TV stod i fokus på vinterens møte i Spelplanen.

I fjor ble det trolig solgt 850.000 TV-apparater i Sverige. Prognosen for 2008 er 950.000. Den totale bestanden av flat-TV i vårt naboland er cirk a 1,7 millioner. Av dem er cirka 1,2 millioner av typen HD Ready. Det opplyste administrerende direktør Anders Appelqvist i Branschkansliet da han åpnet møtet i Stockholm. Lederen for Spelplanen, Per Appelquist, gjennomgikk programmet for seminaret, som denne gangen hadde som hovedtemaer Video on Demand, nye tjenester i bakkenettet, IP-TV og mobil-TV. Dessuten inneholdt møtet nye TV-tjenester med vekt på HDTV og en debatt om TV mediet i Sverige.

Push VOD

I Danmark pågår utbyggingen av det digitale bakkenettet for fullt. Totalt får danskene syv programpakker i det digitale bakkenettet. To av dem brukes av de riksdekkende kanalene, mens fem er avsatt til kommersielle kanaler. Selskapene Boxer, MTG og Telenor kjemper om plass i det danske bakkenettet. 28 mars blir det avgjort hvem som får tilslaget.

300.000 IP-abonnenter

Unge ser TV på nett

– Problemet for mange og særlig de unge er at tiden ikke strekker til. Dette kompenserer ungdommen ved å øke effektiviteten i form av omfattende nedlasting og fildeling. Også dette går utover seertiden for de tradisjonelle TV-kanalene. Men vi konstaterer at den totale tiden de unge ser på TV aldri har vært større enn nå. Sakens kjerne er altså at de får programmer fra mange flere kilder enn før, sa Nilsson.

Også hun konstaterte at bredbåndtrafikken øker. Når det gjelder mobil-TV, forutsier Media Vision at 70 prosent av oss vil bruke denne plattformen i 2010. Allerede i dag ser to millioner svensker på mobil-TV. Dette er ventet å øke til tre millioner om et år. Bare YouTube er større som TV-underholdning blant de unge enn mobil-TV, opplyste Nilsson.

Ferdig utbygd

– Vi står ved et veiskille. Seerne må velge mellom ulike digitale plattformer og satse på det de ønsker, sa Norrman.

700.000 abonnerer nå på TV i det svenske bakkenettet. De største konkurrentene er i første omgang satellitt og IP-TV. For å styrke seg i konkurransen blir det satset på nye tjenester i bakkenettet. Først ut er internett. Svenskene står foran en enorm omlegging fra mpg2 til mpg4. Det betyr at alle abonnenter i bakkenettet må bytte bokser. Hensikten er både å tilpasse seg til den kompresjonsstandarden som etter hvert blir vanlig i hele Europa og å kunne overføre HDTV. Det svenske bakkenettet har i dag fire fullt utbygde programpakker. I tillegg er en programpakke utbygd til 70 prosent kapasitet. De overfører 35 kanaler. Totalt kan nettet få inntil syv programpakker. I likhet med det norske bakkenettet vil også det svenske ha digital tekst-TV (MHP), avansert EPG og TV-boksene vil etter hvert kunne betjene Video on Demand-tjenester. For å få alt dette til, er det nødvendig med meget store nyinvesteringer i det svenske bakkenettet med påfølgende risiko for å kunne oppnå god fortjeneste på sikt.

Går sterkt i Norge

Han la vekt på at det er mange likheter i utbyggingen av bakkenettet i Norge og vårt naboland.

– Men det er også forkjeller, og den viktigste er ikke av kommersiell art men når det gjelder strukturen i utbyggingen og hvem som bestemmer over kapasiteten i nettet. I Norge disponerer RiksTV den kapasiteten NRK ikke bruker. I Sverige er det TV-kanalene som deler på denne disposisjonsretten, sa Thorsby.

Thorsby minnet imidler tid om at det er en begrensning i RiksTVs frihet om å velge kanaler til nettet. Norge har også et smalere gratistilbud enn Sverige. Han gikk videre inn på det norske valget av mpeg4 kompresjonsteknologi, som foreløpig ikke gir så mye mer kapasitet i nettet enn mpeg2, men som på sikt er ventet å kunne formidle langt mer i tråd med den tekniske utviklingen av systemet. Videre la han vekt på at mpeg4 åpner for å sende HDTV.

Thorsby berørte den kommende konkurransen med flere aktører i det norske bakkenettet når det bygges ut med flere programpakker.

– Det viktigste da mener vi ikke er den interne konkurransen mellom operatører på samme plattform, men at vi sammen kan styrke oss i konkurranse med andre plattformer. Skal vi få til dette, må bakkenettet ha stor kapasitet, og det er den viktigste begrensningen for oss i forhold til andre plattformer, sa Thorsby.

Fagbladet Elektronikkbransjen nr.2/2008

Per Appelquist er leder for Spelplanen og snakket om programmet for møtet som var Video on Demand, nye tjenester i bakkenettet, IP- og mobil-TV. Alle foto: Jan Bjerkesjö, Rateko.
Svenske bransjeledere på Spelplanen: Anders Appelqvist (til venstre) og Jan Ljuhs fra Elektronikbranschen.
Blant norske deltakere var fra venstre: Stig Solberg fra Post og teletilsynet, Haakon Gjesdahl fra Telenor Broadcast Holding, Georg Olav Ramstad fra Telenor Media & Content Services og Knut Sinkerud fra Post og teletilsynet.
Norske bransjeledere på Spelplanen. Fra venstre Stein-Erik Jensen fra Digital-TV forum, Espen Thorsby fra RiksTV og Synnøve Bjørke fra Stiftelsen Elektronikkbransjen.
Til toppen