– DMB Kommer til å bli valgt som standard for mini-TV-kringkasting i Norge også etter at prøveperioden på to år er over, sier administrerende direktør Gunnar Garfors i Norges mobil-TV AS.

DMB OGSÅ ETTER PRØVEPERIODEN

DMB (Digital Multimedia Broadcasting) vil bli valgt som endelig standard for mini-TV i Norge, også etter at prøveperioden er slutt.

Det bekrefter administrerende direktør Gunnar Garfors i Norges mobil-TV AS (NMTV) til fagbladet Elektronikkbransjen. Dermed fjerner han usikkerheten om norske myndigheter ville valgt en annen standard når toårsperioden med prøver i Østlandsområdet er over.

– Vi ser at stadig flere land i Europa velger DMB som kringkastingsstandard for mini-TV. Dette viser at vi har tenkt riktig da vi valgte dette for Norge. Denne standarden er fornuftig for en lang rekke land. For oss har det vært viktig å velge en kringkastingsstandard der leverandørene av innhold ståri fokus, sier Garfors.

Internasjonal organisasjon

Ledelsen i Norges mobil-TV har vært med på å opprette en internasjonal organisasjon, I DAG (International DMB Advancement Group). Garfors leder denne organisasjonen. I tillegg til Norge er foreløpig Malta, Nederland, Frankrike, Italia og Storbritannia med. Flere andre land både fra Europa, Asia og Afrika har meldt sin interesse for å søke medlemskap i organisasjonen.

– Hva betyr dette for DVB-H som konkurrerende standard?

– DVB-H har vært på banen i europeisk sammenheng i fem-seks år. Etter min mening har man ikke fått denne standarden opp å stå i noen land. EU-kommisjonen har brukt mellom 300 og 400 millioner kroner for å støtte denne standarden i medlemslandene. Dessuten har flere produsenter, blant annet Nokia, drevet hard lobby-virksomhet for standarden, sier Garfors.

Telekomrettet standard

Garfors legger imidlertid vekt på at DVB-H teknisk sett ikke er noen dårlig standard. Den er etter hans mening best egnet til bruk i store byer og tettsteder. Utbyggingen med denne standarden i land som ikke er tett befolket og med en geografi som Norge vil imidlertid være dårlig egnet. Han ser ikke bort fra at enkelte land derfor vil velge å bruke begge standardene. Det kommer også chiper som kan behandle begge standardene.

– Den største ulempen i tillegg til at DVB-H er dårlig egnet i land med spredt befolkning er at det er en telekomrettet standard. Det betyr at teleoperatørene lett kan bli sittende som en "dørvakt". Dette blir kunstig når innholdet skal stå i fokus. Med mindre vi ser endringer, tror jeg ikke DVB-H i de fleste land vil bli en vellykket standard.

Treg start

Lanseringen av mini-TV i det norske markedet begynte så smått i juli. På et lanseringsmøte i slutten av juni møtte bare et fåtall handlerrepresentanter opp. Det var selvsagt skuffende, og Garfors sier at lanseringen vil bli gjentatt både med enkelthandlere og kjeder utover høsten. Hittil har det ikke vært omsetning av noen størrelse. Garfors regner med at dette kommer i gang utover høsten og særlig før jul.

Når det gjelder planer om videre utbygging etter at prøveperioden er over, kan han ikke røpe noe foreløpig. Som kjent er DAB-nettet for digital radio utbygd til cirka 80 prosent av befolkningen i Norge, og det er i første omgang dette nettet som kan utvides med DMB.

Selgere fra Elkjøp Carl Berner fikk demonstrert mini-TV på et seminar i slutten av juni. På bildet Alexsander Rui (f. v.), Jørn Fossum og Torer Kjus.
Produktsjef Gerhard Gilje (t. v.) fra Optical Storage viser Cowons modell 02 DAB/DMB til Alexander Karijord fra Elkjøp Carl Berner.
Til toppen