DØMT FOR PIRATVIRKSOMHET

For første gang i Norge er det avsagt dommer i en sak om kortdeling og salg av ulovlige kort.

To menn fra Alvdal og Dokka er dømt for å ha brutt kopisperrer og distribuert innhold til kundene sine på ulovlig vis. Sakene ble først for tingretten i Nord-Østerdal og Gjøvik tingrett. Den siste saken ble anket til Eidsivating lagmannsrett, den sistnevnte gjorde ingen vesentlige endringer i tingrettens dom fra Gjøvik.

Mannen fra Alvdal fikk 30 dagers fengsel mens mannen fra Dokka fikk 60 dager. For begges vedkommende medførte dommen også inndragelse av utstyr. Det vil i tillegg bli vurdert et sivilt søksmål mot de to dømte fra selskapene som ble rammet av saken, Canal Digital og Viasat.

STOP

Det er STOP (Scandinavian TV OrganisationsagainstPiracy) som har etterforsket og anmeldt sakene. De to mennene er dømt for å ha brutt kopisperrer på programkort for satellittmottakere. I tillegg er de dømt for å ha distribuert innhold til sine kundekretser. STOP vil nå gjennomgå det beslaglagte materialet, som blant annet består av Dreamboxer, datamaskiner, annet datautstyr og programkort. Nå blir det arbeidet med saker mot kundene i nettverket. Det vil si de som har kjøpt og bruker kortene. Mellom ti og tjue av disse har allerede vedtatt forelegg på mellom 5.000 og 10.000 kroner. Itillegg har de fått inndratt brukerutstyr.

– For privatkunder som har kjøpt piratkort for å spare 67 kroner dagen er dette en liten sum hver enkelt husholdning sparer. Men det er mye å tjene for piraten som distribuerer kortene. Han betaler selvsagt heller ikke skatter og avgifter av denne virksomheten, sier informasjonsdirektør Jørgen Thaule i Canal Digital Norge AS.

Han legger vekt på at dette handler om organisert kriminalitet og store pengesummer.

Hardere strafferammer?

– Det viktigste er at vi nå har fått en rettspraksis på at kortdeling er ulovlig. Det er også klart at dette blir sett på som alvorlig, ikke minst fordi det er godt organisert kriminalitet. Det er avdekket at det er stor økonomisk vinning for de som er servereiere, sier sikkerhetssjef Jack Fischer Eriksen i STOP.

Eriksen bekrefter at det nå er anmeldt flere lignende saker til politiet, og nye vil følge. STOP kjenner til at det er mange lignende nettverk rundt i Norden. Dette vil bli etterforsket på tvers av landegrensene.

Etter lang tids press har STOP-organisasjonen sammen med andre fått endret straffelovgivningen i Danmark. Nå har strafferammen der for grov kortdeling en ramme på opp til seks års fengsel. Dette vil snart bli prøvd i Danmark.

– Kan det bety noe for norsk lovgivning?

– I Norge har maksimalstraffen en ramme på et år. Vi ser om vi også kan påvirke den norske straffelovgivningen og få hevet strafferammenivået, sier Eriksen.

Til toppen