Egne kanaler for korte begivenheter

– I det digitale bakkenettet kan NRK opprette egne kanaler for å dekke en spesiell begivenhet.

Per Bøhler i teknologistaben i NRK fortalte bransjetinget at allmennkringkasteren vil få mye større kapasitet i det digitale bakkenettet.

– Med moderne teknologi vil vi ha mulighet til å sende flere programmer. Hvor mange vil variere, og vi vil få et mer variert programtilbud. Antall samtidige programmer kan variere, det er opp til oss og vi har muligheten teknisk. Det kan opprettes en egen kanal for å dekke spesielle begivenheter. Den tekniske kvaliteten på sendingene kan tilpasses programformen, og det er mulighet å sende flere samtidige programmer og HDTV, sa Bøhler.

Kapasiteten i hver signalpakke er 22 Mbps. Fra første dag vil NRK ha 13,5 Mbps av den første pakken, og Bøhler la til at NRK ved oppstart trolig vil ha tre programmer i denne båndbredden.

– Først etter at det analoge nettet er slukket og bakkenettet er utvidet til fem signalpakker, vil NRK få en hel programpakke til disposisjon.

Til toppen