Marketing- og salgsdirektør Kjell Reidar Mydske og salgssjef Frode Gretland viser Doro Phone Easy 410 GSM som er en av de mest aktuelle i markedet nå.

ELDRE ER USIKRE PÅ NY TEKNOLOGI

Eldre bruker mobiltelefonen stadig mer, men er fortsatt usikre når det gjelder å ta i bruk ny teknologi.

Det viser en internasjonal undersøkelse selskapet Doro nylig har gjennomført gjennom markedsforskningsbyrået Synovate. Så mye som 71 prosent av seniorer i USA, Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Sverige har tilgang til mobiltelefon, men 42 prosent sier at de er usikre på å ta i bruk ny teknologi.

– Vi tror at seniorer vil ringe og bruke andre tjenester mye mer så snart de har mulighet for å ha en mobiltelefon som tilfredsstiller deres viktigste behov, sier Kjell Reidar Mydske, marketing- og salgsdirektør hos Doro Nordic AB.

Stort marked

I år deltok Doro som egen utstiller på MWC for første gang.

– For oss er det viktig å vise at markedet for mobiler laget for eldre er stort. Selv om det er en nisje, er den stadig viktigere, sier Mydske.

I følge han har Doro hatt kraftig vekst i omsetningen av sine spesialmodeller, og han mener det er viktig å være med på MWC. Mydske legger også vekt på at Doro på denne måten får kontakt med operatørene. Norge er landet der Doro for tiden gjør det best, Doro benyttet anledningen til å få kontakt med mange norske kunder i Barcelona. I Norge blir alle Doro-produktene solgt gjennom distributører, og de besøkte Doros utstilling på MWC.

– Er produktene deres godt nok kjent i bransjen og i Norge?

– Vi har et sterkt merkenavn i Norge og ser at produktene våre blir mer og mer kjent. Vi har drevet med telefoner i 35 år, og navnet vårt er kjent gjennom mange trådløse modeller, sier salgssjef Frode Gretland.

Nesten all fokus på utstillingen til Doro var lagt på mobil, men firmaet hadde også et møterom hvor trådløse telefoner ble vist.

Markedsundersøkelse

Doro hadde ingen nylanseringer på årets messe, men viste hele produktutvalget og informerte om den internasjonale markedsundersøkelsen firmaet har gjennomført.

– Her var vi spesielt på jakt etter eldres holdninger og funksjoner de gjerne vil ha i telefonene. Vi undersøkte også om det er vesentlige forskjeller fra land til land, sier Gretland.

Hovedkonklusjonen av undersøkelsen viser at seniorene ikke er en homogen gruppe. Det er store forskjeller, først og fremst avhengig av alder, sosial bakgrunn og hvilket land de bor i. Dessuten spiller kjønn og inntekt en viktig rolle. Resultatet av undersøkelsen har gitt Doro-ledelsen mange nye innspill. For å nå hele dette markedet på en god måte, trengs et ganske stort produktutvalg.

– I Norden har vi kommet mye lengre innen dette feltet, spesielt i forhold til land som Frankrike. Her bruker de eldre lenger tid på å ta opp kunnskap om ny teknologi og brukermuligheter, sier Mydske.

En viktig del av undersøkelsen er også å vise hvor raskt markedet endrer seg i de enkelte land. Nye grupper av eldre brukere, som er stadig mer vant til mobiltelefon, forstår mange av egenskapene og de nye mulighetene med mobiltelefonen. Dette vil føre til at disse egenskapene etter hvert vil kunne innføres i seniortelefonene. Men Mydske legger vekt på at utviklingen må gå sakte.

Til toppen