Electrolux ønsker mindre støy

– Vi satser tungt på å utvikle stillegående produkter, noe vi mener vil bli et stadig viktigere kjøpskriterium.

Det sier administrerende direktør Arne Håkon Burdal (bildet) i Electrolux Norge. AEG-Electrolux har gjennomført en europeisk undersøkelse om støy i hjemmet, som viser at en av seks europeere er plaget av støy fra naboen. Nesten 10 millioner mennesker flytter hvert år på grunn av dette.

– Industrien kan kun tilby mer stillegående produkter, støyen vi lager selv kan bare reduseres om vi alle tar litt mer hensyn til hverandre, sier Burdal.

Undersøkelsen ble presentert i forbindelse med verdens støyfrie dag 25. april.

– Bakgrunnen for at AEG-Electrolux har gjennomført studien er fordi vi ønsker å kartlegge forbrukernes holdninger til støy, slik at vi kan utvikle bedre produkter. I tillegg ser vi gjerne at under søkelsen er med på å sette fokus på støyproblematikken i hjemmet, både for å bevisstgjøre forbrukere og politikere, sier Burdal i en pressemelding.

Til toppen