ElektronikkForbundets nye styreleder Herleik Dalen er opptatt av rekrutteringen av lærlinger til servicebransjen og mener både myndigheter og handlerkjeder må at større ansvar.

ElektronikkForbundet vil være vaktbikkje

– Selv om ElektonikkForbundet er lagt hvilende inn under Stiftelsen Elektronikkbransjen, må vi være vaktbikkje og følge nøye med i det som skjer.

Det sier Herleik Dalen, nyvalgt styreleder i ElektronikkForbundet. Dalen, som ble valgt på forbundets landsmøte 27. april, har tatt over vervet etter Ove Magndal.

– Vi må også få mer hjelp fra myndighetene og handlerkjedene for å få flere lærlinger til servicebransjen, sier Dalen.

Han legger vekt på at styret hele tiden må være på vakt og ku nne delta i saker som er viktige for handlere og verksted.

– Nå er vi integrert som en del av stiftelsen, men vi føler likevel at vi må være på offensiven. Det gjelder særlig vilkårene for verkstedene og de frittstående handlerne. Det gjelder vilkårene både for å overleve og kunne yte den servicen vi har gjort i alle år og som vi er kjent for.

– Hvordan kan dere greie å ivareta de frittstående i forhold til de firmaene som er med kjedene og dermed er organisert i en sterk sammenslutning?

– Uansett hva som skjer, er det behov for service. Vi ser at antallet verksteder har sunket fra rundt 1.000 for ti år siden til rundt 150 nå. Men hvis vi ser på det totale antall ansatte som arbeider med service, har ikke dette gått ned like mye. Verkestedbransjen er effektivisert, og vi ser at det fortsatt er et stort behov for denne delen av bransjen. Ingen enkeltaktør kan ta over alt av servicearbeider i landet.

Verkstedene viktigst

– Er verkstedene den delen av bransjen det nå er viktigst for dere å ivareta?

– Ja, det mener jeg. Handlerne er i stor grad kjedeorientert. Tre kjeder står for 80 til 85 prosent av totalomsetningen. Vi må se på de som er i nisjene, som for eksempel spesialistene innen Hi-Fi. Bare for få år siden trodde mange at de ikke ville kunne overleve i konkurransen med de store kjedene. Markedsutviklingen har imidlertid vist noe annet.

– Hvilke utfordringer ser du når det gjelder den manglende rekrutteringen til verksteddelen av bransjen?

– Dette har vært en kjepphest for meg lenge. Det bør ikke være noe problem for verkstedene å ansette lærlinger. Problemet er at myndighetene og skolene ikke har vært interessert i å følge opp, de har lagt alt ansvaret over på lærlingbedriftene. Det betyr blant annet at etter to år på videregående kurs får vi i bedriftene ingen ting i støtte for å utdanne lærlingene, sier Dalen.

Han etterlyser også større engasjement fra de store handlerkjedene, som han mener gjør alt f or lite for rekrutteringen av lærlinger og overlater hele ansvaret til verkstedene.

Til toppen