Elesco Norge tok medlemmene i skole

- Dette betyr mye for samholdet og utveksling av erfaring, sier styreleder Jon Olav Næss i Elesco Norge BA.

Sist verkstedkjeden samlet sine medlemmer, kalte de arrangementet Elesco-skolen. Her ble kjedens nye logo lansert, og det nye nettstedet vist for første gang.

- Det er viktigere enn noen gang at kjeden er samkjørt. Våre medlemmer har alle som målsetning at de ønsker å fremstå som et verksted med høy kompetanse og lokal kunnskap. Gjennom kjeden har de anledning til å få faglig påfyll, og tilgang til et sosialt nettverk, sier Næss.

Elesco-skolen gikk av stabelen i Bergen 20. til 22. januar. Vertskap var Jostein Brandal. Han er styremedlem i Elesco Norge, og daglig leder i Camera & Videoteknikk AS. På samme adresse i Åsane utenfor Bergen, holder Norsk Tele Service til. De er også medlem i Elesco, og viste de 45 deltakerne rundt i mobilverkstedet sitt.

- Vi er veldig godt fornøyd med deltakelsen. Det stilte flere fra hver av medlemsbedriftene, og vi fikk gode tilbakemeldinger på samlingen. Det faglige programmet ble lagt opp av styret i Elesco i samarbeide med enkelte ressurspersoner fra kjeden. Det var lagt vekt på tre hovedtemaer, og seminaret var delt inn i moduler som omfattet økonomi, rutiner og effektiv bruk av kjedens datasystem, sier Næss.

Tidligere Servicekjeden

Elesco Norge, som het Servicekjeden inntil de gikk inn i det europeiske servicesystemet Elesco, har tidligere hatt en samling på høsten. Denne ble nå flyttet til etter jul, blant annet for å få den nye nettløsningen klar.

- Internettportalen synliggjør våre medlemmer og hvor de holder til. I tillegg er det et intranett på flere nivå: medlem, verksted og styre. Her er det blant annet databaseløsninger hvor all teknisk dokumentasjon bygges opp fortløpende, samt diskusjonsforum på de ulike nivåene, sier Næss.

Elesco Norge teller i dag 35 medlemmer. På det meste har det vært 38 verksteder i kjeden.

- Dette tallet har lenge vært stabilt, selv om det av og til er utskiftinger. I en tid da antall verksteder har rast, har vi holdt en stabil medlemsmasse. Vi skal være en landsdekkende kjede, men dette er et romslig begrep som er avhengig av hvor langt man kjører hver vei. Vi legger imidlertid ikke skjul på at vi gjerne ønsker medlemsbedrifter i Tromsø og Kirkenes, sier Næss.

Små og store

Medlemsmassen i Elesco består av små og store verksteder. Næss mener begge grupperinger har glede av hverandre.

- Som liten trenger man å tilhøre et miljø, der man får mulighet til å utvikle seg. De små og mindre verkstedene blir synliggjort i en kjede som Elesco. De større verkstedene kan dra veksler på kjedekolleger, som kanskje kan ta over oppdrag som ligger langt unna. Store verksteder kan ha større kontaktflate, og blir kanskje tilført oppdrag de kan kanalisere disse til et punkt som ligger nærmere, sier Næss.

Han forteller at kjeden så langt er fornøyd med samarbeidet med Elesco.

- Det er mange leverandører som er opptatt av å finne en serviceløsning i Norden eller Norge. Der er Elesco i stand til å rakst tilby begge deler. Elesco Norges målsetting er å framstå som leverandør av servicetjenester med god geografisk dekning, og fokus på lokal kompetanse. Naturlig nok blir verkstedenes størrelse svært forskjellig, men dette har vist seg å gi svært positiv effekt i begge retninger. Samarbeidet mellom de store og små verksteder fungerer meget godt og kjedens interne samhold har utviklet seg meget sterkt de senere år, sier Næss.

Styret i Elesco Norge foran den nye logoen. Fra venstre styreleder Jon Olav Næss (Moer Radio/TV-Service ANS), Arve Gangstad (Fagelektronikk AS), Thore Rognstad (Sentralservice ANS), Tommy Jensen (Service Eksperten Vest AS), daglig leder Oddmar Barseth, Nils G. Rage (Solberg Service AS), Jostein Brandal (Camera & Videoteknikk AS). Jostein Dverseth (Sentralservice Radio-TV-Video) er ikke med på bildet.
Bjørn Tore Sniltveit reparerer stillkamera.
Jostein Brandal viste sine kolleger fra Elesco Norge rundt i lokalene til Camera & Videoteknikk AS.
De 45 deltakerne presenterte seg for hverandre ved starten av samlingen. Her er det verkstedleder Per Ivar Antonsen ved Schjærin Radio-TV AS på Flisa som er i ilden.
Camera & Videoteknikk AS og Norsk Tele Service AS holder til i samme bygg på Åsane utenfor Bergen.
Til toppen