Tidligere NTE-ansatte Einar Aatlo (t. v.) og Olav Løeng har kjøpt NTEs elektroverksted og satser videre i egen regi under navnet Elesco Midt-Norge. Stein Brænne, som er den tredje eieren, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Jon Åge Fiskum.

ELESCO OVERTAR NTE

Servicekjeden Elesco BA har overtatt elektroverkstedet i Nord-Trøndelag, Elektrisitetsverk (NTE) og etablerer seg sterkere i Midt-Norge.

Samtidig er firmaet Elesco Midt-Norge AS opprettet. Det er driftsselskapet til verkstedet i Steinkjer. Selskapet vil videreføre driften av verkstedet for brunevarer, hvitevarer og antenner/parabol. Det opplyser Elescos daglige leder Jon Olav Næss.

I sommer vedtok konsernstyret i NTE at verkstedet skulle legges ned. Men flere av de tidligere ansatte ønsket å drive videre og satset i begynnelsen på drift i egen regi. Nå inngår de i det nye firmaet drevet under navnet Elesco Midt-Norge. Det nye verkstedet har inngått avtaler både med Expert, Elkjøp og Coop Elektro og blir det eneste i sitt slag i området. Til Trønder-Avisa forteller daglig leder Einar Aatlo at de tidligere ansatte kjøpte bedriften for en symbolsk sum og at de satser på å ta med seg den gamle kundemassen. Elesco Midt-Norge skal også inntil videre ha med seg andre av de tidligere ansatte i det nye selskapet. I tillegg til verkstedet har firmaet også egne biler for hjemmeservice. Til avisa karakteriserer direktør Harald A. Lein i NTE Marked AS løsningen som meget god både for ansatte og kunder.

– Da verkstedet ble besluttet nedlagt, var det vårt håp at vi skulle finne en løsning som det vi nå får. Det var ikke mulig å drive verkstedet med overskudd i NTE-regi. Nå mener de ansatte at de har laget en modell som skal sikre lønnsom drift. Det har også NTE tro på.

Til toppen