Går det nye Oseberg-skipet under kategorien hvitt eller brunt? Daglig leder Jon Olav Næss i Elesco-kjeden poserer gjerne med øks og kostyme.Foto: Stian Sønsteng

ELESCO PÅ HUGGET etter hvitevare-reparasjoner

Elesco Norge AS omsatte i 2010 for nærmere 140 millioner kroner. Kjedeleder Jon Olav Næss tror alle verksteder i fremtiden vil skru både hvitt og brunt.

Verkstedkjeden hadde den siste helgen i august sin femte årlige samling på rad i Tønsberg. Naturlig nok var konkursen til konkurrenten Anovo et sentralt tema, både i plenum og mellom kjedens medlemmer. Til fagbladet Elektronikkbransjen sier daglig leder i Elesco Norge AS, Jon Olav Næss, at kjeden har økt voldsomt de senere årene, både når det gjelder omsetning og antall reparasjoner.

– Men min intensjon er at vi skal øke kontrollert, at vi skal ha kontroll på det vi driver med og ikke love mer enn vi kan holde, sier Næss.

I tillegg omsetningen på 140 millioner kroner gjennom kjeden, kommer det medlemmene har omsatt ved siden av. Næss anslår at hvitevarene i dag står for 25-30 prosent av omsetningen, og understreker at denne andelen er sterkt stigende.

– Om noen år vil hvitevarene stå for halvparten av omsetningen vår. Dette er et satsningsområde for Elesco, og mange av våre verksteder er avhengig av en større ordretilgang for å kunne overleve ute i distriktene. Det er ikke bare hvitevarer som er et potensial for oss, men også det profesjonelle markedet som storskjermer på flyplasser, bensinstasjoner og hoteller, sier Næss.

– Var det tidligere et tabu for brunevareverksteder å ta i hvite produkter?

– Det er fortsatt merkbart at brune mennesker må over en terskel for å ta i hvite produkter. Ikke fordi de har problemer med elektronikken, men de trenger kompetanse med vann og kjøleteknikk. Stadig flere av våre medlemmer er blitt skolert, og i løpet av et års tid øker vi med ytterligere to-tre verksteder i tillegg til de 20 som i dag reparerer hvitevarer, sier Næss.

Elesco-kjeden består i dag av 32 verksteder.

– Vil alle verksteder i fremtiden skru begge deler?

– Jeg tror det.

Presset bransje

Næss beskriver verkstedbransjen som presset, men understreker at flere leverandører forstår at ettermarkedet må håndteres på en ordentlig måte.

– Leverandørene som gjør dette og samtidig er villig til å betale en riktig pris blir vinnere. Folk kjøper gjerne igjen selv om de har opplevd feil på produktene, såfremt servicen blir håndtert raskt og effektivt, mener Næss.

– Hvilke ambisjoner har dere for Elesco-kjeden?

– At vi blir hundre prosent landsdekkende også på hvitt. Vi er landsdekkende på brunt, og på hvitt når det gjelder enkelte merker som Samsung, Panasonic og Smeg– der vi bruker våre egne og eksterne verksteder.

– Hva tenker du om endringene som har skjedd når det gjelder ombytte?

– Overdreven skroting er et miljøproblem. Leverandørene ser helst at produktene blir reparert, ingen vil ha rykte på seg for at de har dårlige produkter som bare kastes. Norge er krevende med fem års reklamasjonsrett, og produsentene er klar over at de ikke kan levere hva som helst i dette markedet. Det stadig lavere prisnivået på nye produkter er selvfølgelig en utfordring, ved siden av at vi på verkstedsiden bruker mye tid på ting ved siden av selve reparasjonsarbeidet. Jeg tenker på administrative rutiner, stadig nye krav og endringer i rutinene fra de store selskapene ute i verden. De ser på Norge som en liten mygg, selv om vi er et interessant marked takket være vår gode kjøpekraft, sier Næss.

Han hevder små problemer som tidligere kunne vært løst med en telefon til en servicesjef i dag krever flere timers arbeid.

Kan ikke gå konkurs

– Er ikke elektroniske systemer riktig vei å gå for å effektivisere verkstedbransjen?

– Jo, det er det. Det er viktig at man har gode elektroniske systemer som automatiserer rutinene, men vi må hele tiden tilpasse oss og endre våre datasystemer. Plutselig får vi beskjed fra en leverandør om at rutinene blir endret fra i morgen, da er det viktig at systemene kjapt kan endres, sier Næss.

– Hvem er Elescos konkurrenter i dag?

– En av dem, Anovo, har nettopp forsvunnet. Igjen sitter vi med Infocare, som vi har inntrykk av har basert seg på det profesjonelle markedet – men vi konkurrerer også innen de samme varegruppene.

– Har dere merket en endret holdning hos kundene deres, hos leverandørene?

– Ja. Vi er blitt mer interessante. Elesco Norge kan per definisjon ikke gå konkurs, selv om vi er et aksjeselskap. Våre 32 enheter er selveide og gjerne egeneide bedrifter hvor eier ofte er daglig leder eller involvert i driften. Vi er ikke investorstyrt, og det er ingen som skal ha penger ut. Selvfølgelig; i distriktene er det utfordringer fordi volumet kanskje er for lite. Det er også en av grunnene til at vi forsøker å få flere over på multiverkstednivå, slik at de kan ta flere typer oppdrag, sier Næss.

– Har Elesco Norge noen steder på kartet som er for dårlig dekket?

– Når det gjelder brunevarer har vi ikke det. Men det finnes klare utfordringer som Finnmark fylke, hvor Danmark utgjør 12,8 prosent av arealet. Der har vi ett verksted med to-tre ansatte, og det sier seg selv at det er krevende når man må kjøre 500 kilometer hvis en vaskemaskin går i stykker. Nordvestlandetbyr også på utfordringer, med bompenger, ferger og ventetid, sier Næss.

350 medarbeidere

– Hvor mange ansatte er dere i kjeden?

– Totalt på de 32 enhetene er vi rundt 350 personer i systemet, inkludert kjedeadministrasjonen med to på økonomi, tre servicekontrollere pluss meg som daglig leder.

– Du er også daglig leder i Moer Radio/TV-service AS?

– Ja, og det er viktig for jeg som kjedeleder også vet hva som foregår på grasrota, at jeg har føling med utfordringenede enkelte verkstedene møter. Dette gjør meg i bedre stand til å lede kjeden.

– Kan du beskrive Elesco-kjeden?

– Våre medlemmer er veldig sammensveiset. Vi har minimum to samlinger i året. Den ene er Stiftelsen Elektronikkbransjens tur til Kiel, den andre er samlingen her i Tønsberg der vi trekker inn kompetanse fra de store leverandørene - i år Samsung, LG og Panasonic. Vi har dessuten etmye bukt forum på intranett der våre medlemmer kan stille spørsmål og få svar fra hverandre, sier Næss.

Han forteller at leverandørene stiller med enda flere folk enn tidligere til samlingen i Tønsberg.

– De ser på oss som en interessant samarbeidspartner som gir trygghet for at de får service på produktene sine i fremtiden, mener Næss.

Ønsker tunge og hvite

– Er det mange som vil inn i kjeden?

– Tidligere var vi glad for å få flere medlemmer og vi var oppe i 40 medlemmer. Noen har skallet av og noen har slått seg sammen. Vi får henvendelser fra verksteder som ønsker å melde seg inn, men den tiden er over. Vi tar inn de verkstedene vi har behov for, spesielt ønsker vi på hvitevaresiden store og tunge verksteder som vi vet fungerer. Der er vi åpne for søknader.

– Du nevnte ikke ES-kjeden når vi snakket om konkurrenter?

– De er for så vidt en konkurrent når det gjelder hvitevarer, men vi samarbeider samtidig med mange av deres medlemmer og er slik sett ikke hund og katt. Kanskje kan vi utvikle samarbeidet? Når det er sagt arbeider vi på en helt annen måte, med ett hovedkontor som sørger for sentrale forhandlinger og rapporteringer. Vi sender én faktura og én fil til leverandørene. De ser på oss som ett system og ett firma, i motsetning til ES-kjeden som består av 60-65 verksteder som hver for seg må forhandle med leverandørene. Det vil nok ikke leverandørene i fremtiden ha tid til, mener Næss.

og personen som underviser fra LG er Jonas Marken

Foto: Anne Fossland

Ronald Holtslag (t. h.) ved Sentralverkstedet AS på Elverum i kjøleteknisk diskusjon med gode Elesco-kolleger. Foto: Stian Sønsteng
Kimmo Perälä fra Samsung snakket blant annet om selskapets plasmamodeller. Foto: Anne Fossland
Michael Kornarakis (t. v.) og Ronny Jansson stilte for Panasonic på Elesco-samlingen. Foto: Stian Sønsteng
Stein Håvard Brænne, nr 1 fra venstre, deretter Nils Ole Dalsegg
Christian Nilsson fra LG fortalte om selskapets kommende TVer med passiv 3D-teknologi. Foto: Anne Fossland
Nils G. Rage i Solberg Service AS (t. h.) og Jon Sparre i Camera& Videoteknikk AS prøver 3DTV. Foto: Anne Fossland
Styret i Elesco Norge AS, fra venstre Jostein Brandal, Tommy Jensen, Herleik Dalen, daglig leder Jon Olav Næss, Kenneth Andersen, Kjetil Petterson og Malvin Giskegjerde. Foto: Stian Sønsteng
Christian Nilsson (f. v.) og Isa Tirpani LG sammen med Elesco-leder Jon Olav Næss. Foto: Anne Fossland
Odd Martin Jensen i Stiftelsen Elektronikkbransjen så inn i krystallkulen til verkstedbransjen. Foto: Stian Sønsteng
Stein Oftedal i Solberg Service AS under et av foredragene. Bak skimtes Jostein Dverseth (t. v.) og Roy Kristiansen. Foto: Anne Fossland
Kim Bryde i Komplett viste bedriftens robotlager til Elesco-gjengen. Foto: Anne Fossland
Herleik Dalen i Dalens Elektronikkservice AS styrker seg med en kaffetår. Foto: Anne Fossland
Til toppen