Konferansier og TV-kjendis Stian Barsnes Simonsen intervjuet Stig Ervik i Elretur i Trondheim. – Småelektronikk er den typen EE-avfall det leveres for lite av inn til forhandlere eller kommunale mottaksstasjoner, og vi retter derfor fokus mot dette, sier Ervik.

ELRETUR FEIRER 10 års pionerarbeid

– Vi bruker et større beløp på markeringen av jubileet, men får mye igjen når det gjelder kunders og publikums bevissthet.

Det sier administrerende direktør Stig Ervik i Elretur AS. Selskapet har arrangert miljøfester for barn og unge i Trondheim og Bodø. Nå står Oslo og Vestlandet for tur, og den 3. juni arrangeres en miljøaften i Oslo for deres samarbeidspartnere. Der står blant annet Sveriges tidligere statsminister Gøran Persson og hvitevarerockerne i Hurra Torpedo på programmet.

– Alle våre kunder, samarbeidspartnere og leverandører er invitert. Vi er glad Persson kunne stille. Han har et stort miljøengasjement og er en god og engasjerende taler. Det blir også en spisset debatt rundt særreglene vi har i Norge for EE-avfall, sier Ervik.

De tidligere miljøvernministrene er også invitert, blant annet Thorbjørn Bertnsen som hadde posten da returordningen for EE-avfall ble etablert.

Markeringen av 10 års-jubileet startet med en såkalt miljøfest i Trondheim 18. april. Siden fulgte Bodø, og til høsten blir det et arrangement enten i Bergen eller Stavanger. I Oslo er det lagt opp til to markeringer for barn og unge. Den første utenfor Stortinget 27. mai, der partiene skal konkurrere om hvem som samler inn mest EE-avfall/småelektronikk. Dette skjer i samarbeid med Miljøagentene, og følges opp 5. juni klokka 10. Da venter Elretur at 3.000 barn vil samles ved Slottet der de kan levere inn EE-avfall, før de går i tog ned Karl Johan til Stortinget der partiet som samlet inn mest avfall uken før kåres. Deretter blir det show i Spikersuppa med Stian Barsnes Simonsen, kjent fra Amigo og MGP jr på NRK. Simonsen har også deltatt på arrangementene i Trondheim og Bodø.

Ella miljøbil er viktig

– Vi er veldig fornøyd med arrangementene så langt. Spesielt i Bodø var det mye folk til stede, og vi samlet inn mange hundre kilo småelektronikk, sier Ervik.

Arrangementene skjer i samarbeid med de lokale samarbeidspartnerne innen transport og innsamling, og Ella miljøbil har en sentral plass. Dette er et rullende klasserom, og så langt har 250.000 fjerde- og femteklassinger fått undervisning i traileren. I Trondheim ble skolen som hadde elev nr. 250.000 i bilen belønnet med et klassesett bærbare PCer, levert av Elreturs datterselskap Alternativ data. Slike klassesett er også premier i Stians gameshow, som er en viktig del av miljøfestene.

– Disse arrangementene er en fin måte å markere jubileet på, vi har drevet pionervirksomhet og skapt nye innsamlings- og behandlingsmetoder i ti år! Barn og spesielt unge er dårlige på innsamling av EE-avfall. Det kan være fordi de ikke har fått det inn med morsmelken, men vi håper satsingen på Ella miljøbil vil være med å endre dette. Ella miljøbil er et spleiselag mellom oss og noen av transportørene og innsamlingsbedriftene vi samarbeider med, i tillegg betaler skolene for å få besøk av miljøbilen, sier Ervik.

Elretur AS

Landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften) pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene. Elretur er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen (30%), Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge (30%) og Abelia (10%).

Administrerende direktør Stig Ervik og markedssjef Guro Husby i Elretur mener de får mye igjen for pengene de bruker på 10 års-markeringen. Her er de på Trondheim torg. Foto: Stian Sønsteng.
Magne Kristoffer Øye fra Utleira skole leverte småelektriske apparater til Hans-Petter Nilssen i Ella miljøbil. Rundt 87 prosent av EE-avfallet Elretur samlet inn i fjor ble gjenvunnet, enten til materialgjenvinning eller energigjenvinning.
Operatør Jan Hognes (t. v.) og daglig leder Hans-Petter Nilssen i Ella miljøbil hadde tatt turen til Trondheim torg. I tillegg til dem og Elretur, deltok Renholdsverket i Trondheim og Miljøagentene i arrangementet.
Barna som leverte småelektrisk avfall på Elreturs miljøfest i Trondheim fikk premier for innsatsen. Stine Mari Ervik holder kontroll på premiebordet.
Til toppen